De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beweegvriendelijke Omgeving Zuiderpark

het optimaliseren van de beweegvriendelijke omgeving in het Zuiderpark voor mensen met of zonder lichamelijke beperking, aan de hand van de wensen en behoeftes van de stakeholders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Beweegvriendelijke Omgeving Zuiderpark

het optimaliseren van de beweegvriendelijke omgeving in het Zuiderpark voor mensen met of zonder lichamelijke beperking, aan de hand van de wensen en behoeftes van de stakeholders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Naar aanleiding van de sportnota opgesteld door de gemeente Den Haag in 2015, kwam uit het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving en het lectoraat Revalidatie van de Haagse Hogeschool de vraag voor het starten van een onderzoek met als doel: ‘Het optimaliseren van de beweegvriendelijke omgeving in het Zuiderpark voor mensen met of zonder lichamelijke beperking, aan de hand van de wensen en behoeftes van de stakeholders’.
In dit onderzoek is met behulp van deskresearch gekeken naar de beweegvriendelijkheid van het Zuiderpark aan de hand van het beweegvriendelijke omgeving model (BVO-model). Er is gekeken naar de voorzieningen van het park en of deze voorzieningen voldoen aan de randvoorwaarden uit het BVO-model. Tevens is er een kwalitatief onderzoek gedaan met behulp van semigestructureerde interviews met stakeholders die werkzaam zijn in het Zuiderpark. Hierbij is een topic-lijst opgesteld aan de hand van het BVO-model. De interviews zijn getranscribeerd en gecodeerd voor een analyse van de resultaten.
Uit deze analyse zijn vier belangrijke thema’s naar voren gekomen: de verbinding tussen de sportcampus en het Zuiderpark, de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Zuiderpark, de communicatie tussen de aanbieders onderling en de communicatie richting de bezoekers van het park. Allereerst kan de verbinding tussen de sportcampus en het Zuiderpark verbeterd worden. De sportcampus wordt als een topsportcentrum en onderwijsinstelling gezien en daarnaast, als groot en blank. Er heerst grote onwetendheid over wat zich afspeelt in de campus voor bezoekers van het park. Ze voelen zich niet welkom, terwijl de sportcampus juist open staat om de wijk te ontvangen. Daarnaast is de bereikbaarheid van het park niet optimaal, dit geldt met name voor de doelgroep: ‘mensen met een lichamelijke beperking’. Vervoer naar het park toe is voor mindervalide een grote uitdaging. Er zijn weinig parkeerplaatsen en de ov-verbinding is op een te grote afstand van het park. In het park is het voor bezoekers moeilijk om de weg te vinden door een matige bewegwijzering. De communicatie richting de bezoekers en communicatie tussen aanbieders onderling zijn tot slot een belangrijk thema. Aanbieders binnen het Zuiderpark moeten samenwerken, particuliere wandel- en hardloopgroepen weten op dit moment niet van elkaars bestaan af. Daarnaast is een eerste start gemaakt met het promoten van het Zuiderpark in het algemeen door stichting Zuiderpark, maar een overzicht van al het aanbod in het park is nog niet gelukt.
De resultaten uit deze interviews zijn tijdens een brainstormsessie met de stakeholders gepresenteerd, waarna er samen met de stakeholders nagedacht is over mogelijke oplossingen. Uiteindelijk zijn hier aanbevelingen voor geformuleerd. Om de beweegvriendelijkheid van het Zuiderpark te optimaliseren is gebleken dat bezoekers op creatieve wijze meer de sportcampus binnen gehaald moeten worden. Daarnaast moet het bewegwijzeringsysteem in het park onder de loep genomen worden. Tot slot moeten de aanbieders in het Zuiderpark met een gezamenlijk doel op een platform communiceren richting de bezoekers en moeten de sport en beweeggroepen in het park kennis met elkaar maken.
Kortom, de stakeholders die tijdens dit onderzoek gesproken zijn geven aan dat het optimaliseren van het park vooral te halen valt uit een betere samenwerking, communicatie en toegankelijkheid van het park. Het aanbod is aanwezig, maar het moet te vinden zijn.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingGVS Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk