De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Parametrisch ontwerpen van duiker constructies

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Parametrisch ontwerpen van duiker constructies

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek beoogt aannemingsmaatschappij Baitali N.V. te ondersteunen bij het optimaliseren van duikerontwerpprocessen door over te stappen op parametrisch ontwerpen, wat een efficiënter
proces mogelijk maakt door verschillende duikertypes te beoordelen aan de hand van diverse criteria. Met als hoofdvraag: “Hoe kan een duiker parametrisch ontworpen worden met optimalisatie
via een kostenanalyse)?”.

Binnen het kader van parametrisch ontwerpen worden specifieke projectgrenzen vastgesteld, zoals het niet meenemen van debietsberekening, wegfunderingsberekening en
duikerfunderingsberekening vanwege projectspecifieke factoren en tijdslimieten. Echter worden ze wel opgenomen als invulparameter vanwege de invloed op de berekening.
De datacollectie omvat hoofdzakelijk deskresearch voor het verkrijgen van diverse rekenmethodes en benodigde gegevens voor het Dynamo-script. Verder is er fieldresearch voor inzicht in praktische
werkzaamheden en uitvoeringstijden. Wetenschappelijke artikelen van ingenieursbureaus, leveranciers en universiteiten zijn gebruikt als bronnen zonder specifieke beperkingen op
publicatiejaar, met voorkeur voor recente werken.

De beperkte literatuur over duikerberekeningen in de grond leidde tot overleg met praktijkervaren ingenieurs voor validatie. Het script wordt zelf gevalideerd via verificatie in Excel. Het schrijven van
het script was een leerzaam proces, waarbij de complexiteit toenam in latere stadia vanwege het leerproces van coderen.

In het onderzoek naar het parametrisch ontwerpen van duikers komt de essentiële informatie naar voren die nodig is voor dit ontwerpproces. Hierbij ligt de focus op het begrip van rekenmethodes
voor grondbelasting, verkeersbelasting en de toetsing van verschillende duikertypen. Het onderzoek benadrukt de cruciale rol van de concentratiefactor bij het bepalen van de belasting en bespreekt
diverse toetsmethodes die afhankelijk zijn van het type duiker en de eigenschappen van het gebruikte materiaal.

Vervolgens wordt de aandacht gericht op de ontwikkeling van het script voor optimale duikerontwerpen. De geïdentificeerde rekenmethodes worden omgezet naar parameters via een
Excel-sheet, dat fungeert als invulschema. Deze parameters worden vervolgens opgehaald door het Dynamo-script. Het script voert berekeningen uit voor belasting, toetst diameters op debiet en
voldoet aan constructieve eisen.

De integratie van kostenanalyse in het script vormt een volgend belangrijk aspect. De kostenanalyse voor optimale ontwerpen vereist evaluatiecriteria zoals de MKI-score en een vergelijking van
materiaalkosten. De benodigde data voor deze evaluatiecriteria wordt ingevuld in het Excel-sheet. De duikerontwerpen die aan constructieve eisen voldoen, worden onderling vergeleken op basis van
kosten, wat resulteert in de identificatie van het beste ontwerp, waarmee de hoofdvraag beantwoord is.

In de discussie wordt behandeld dat toekomstige publicaties verbeterde rekenmethodes kunnen presenteren, wat ontwerpkeuzes kan beïnvloeden. Ook het leverancierscontact stuitte op
moeilijkheden, wat de betrouwbaarheid van het ontwerp kan beïnvloeden. Verder is de complexiteit van kostenanalyse afhankelijk van omgevingsfactoren, waardoor het opstellen van een parametrisch
script zonder specifieke casus complex is en praktijkkennis vereist. Het wordt verder aanbevolen om het script uit te breiden door de discussiepunten op te lossen en onderdelen toe te voegen die
momenteel zijn uitgesloten door de projectgrenzen.


LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/len-tdlohreg-861536195/

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Civiele Techniek
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
PartnerAannemingsmaatschappij Baitali N.V.
Datum2024-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk