De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Kronieken van behandeling en begeleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Kronieken van behandeling en begeleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ondanks de inzet van de FPA worden de ISD'ers terug gestuurd naar de PI omdat ze zich niet aan de voorwaarden van de ISD maatregel hebben gehouden. ISD'ers blijven hierdoor de tijd uit zitten in een cel van de Penitentiaire Inrichting zonder hierbij de nodige zorg te krijgen. Dit heeft als gevolg dat het aanpakken van de kernproblematiek bij deze doelgroep achterwege blijft.
Dit is het sterkst bij de ISD'ers die een psychiatrische stoornis hebben en verslaafd zijn.
De FPA wilde weten hoe de huidige behandeling en begeleiding van de ISD'ers verlopen. Aan de hand van een inhoudelijk onderzoek hebben wij getracht antwoord te vinden op de hoofdvraag: "Op welke wijze kan de Forensisch Psychiatrische Afdeling van Palier haar behandeling en begeleiding, gericht op stelselmatige daders, optimaliseren waardoor het aantal terugplaatsingen naar de Penitentiaire Inrichting vermindert?".

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden hebben wij de volgende deelvragen opgesteld:

1. Hoe verloopt de begeleiding en behandeling van ISD'ers op de FPA op dit moment?
2. In hoeverre sluit deze behandeling en begeleiding aan op de doelgroep ISD?
3. Wordt er rekening gehouden met de contra-indicaties voor een plaatsing op de FPA?
4. In welk stadium van verandering van "het Prochaska en DiClemente wiel" vindt er meestal terugval bij de ISD patiënten plaats?
5. In welke fase van de behandeling zijn de meeste terugplaatsingen naar de Penitentiaire Inrichting?
6. Hoe verloopt het contact en voorbereiding van de reclasseringsmedewerker ten opzichte van de ISD'er?
7. Welke knelpunten zitten er in de behandeling van de ISD'er op de FPA?
8. Op welke wijze dienen die aanpassingen in de behandeling toegepast te worden?
9. Hoeveel kans op succes van het volbrengen van de behandeling kan je verwachten?
10. Wat zijn de consequenties voor de FPA als deze aanpassingen worden toegepast?

Aan de hand van dossieronderzoek en interviews, gehouden met medewerkers, teamleider, psycholoog en behandelaar van de FPA en twee reclasseringsmedewerkers hebben wij de deelvragen beantwoord en verwerkt in de verschillende hoofdstukken in ons rapport.

De conclusie voortvloeiend uit ons onderzoek is, dat er gekeken moet worden naar de mogelijkheden op een betere voorbereiding van de ISD'ers voor een opname op de FPA, er meer kennis moet komen wat betreft het behandelen van verslaving bij het team van de FPA en dat er eventueel gekeken moet worden naar een meer uitdagend dagprogramma voor de ISD doelgroep.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
PartnersFPA Palier
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk