De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De toekomst in zonder provisie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De toekomst in zonder provisie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doordat de provisieregeling in 2013 wordt afgeschaft moet het bedrijf op een andere manier aan zijn omzet zien te komen. In dit rapport heb ik uitvoerig beschreven wat de mogelijke problemen zijn die zij zullen tegenkomen en hoe zij hiermee het beste om kunnen gaan.

In het eerste hoofdstuk geef in mijn eigen visie over het provisieverbod weer. Mijn hypothese voor HVR Advies is dat zij zich zullen gaan specialiseren op het gebied van hypotheken, levensverzekeringen en pensioenen. Zij zullen zich vooral moeten gaan richten op volwassenen met een modaal inkomen. De hoeveelheid tussenpersonen zal drastisch verminderen met name door de ingestorte leven- en hypotheekmarkt, maar de vraag naar advies zal blijven. Ik verwacht daarom dat HVR Advies uiteindelijk meer winst zal gaan maken en dat de organisatie mee zal moeten groeien.

In het volgende hoofdstuk wordt de wet- en regelgeving inzake het provisieverbod besproken. Hieronder vallen de beloningsmodellen, sanctiemogelijkheden en fiscale veranderingen. Belangrijk hierbij is dat het nog niet is vastgesteld of het serviceabonnement in gebruik mag worden gesteld door tussenpersonen. DNB ziet een vast bedrag per periode namelijk als een verzekering. Dit heeft tot gevolg dat zo een dienstverlener een vergunning als verzekeraar nodig heeft. De dienstverlener is dus vergunningsplichtig volgens de Wet op het financieel toezicht.

Vervolgens wordt in het derde hoofdstuk de marketing technische aspecten besproken. De missie voor HVR Advies is kort gezegd het aanbieden van onafhankelijk financieel advies op het gebied van hypotheken, levensverzekeringen en pensioenen aan particulieren en bedrijven. HVR Advies onderscheidt zich door klantvriendelijkheid en service voorop te stellen. Doelstelling is om het rendement op minimaal het huidige peil te houden.

Uit de SWOT-Analyse en Confrontatiematrix is gebleken dat het specialiseren en uitblinken op dat gebied, mede door de kennis en vaardigheden van het personeel optimaal te houden, de beste strategie is. Ook dienen zij tarieven en betalingsmogelijkheden aan te bieden die de klanten zullen aanspreken en meer te promoten om het klantenbestand te vergroten.

In het vierde hoofdstuk worden de financiele aspecten behandeld. Uit de berekeningen van het geëiste rendement en de gewogen gemiddelde kosten van het vermogen van HVR Advies blijkt dat de investeringen wel waarde toevoegen aan het bedrijf. Ik constateer dit doordat het verwachte rendement groter is dan de gewogen gemiddelde kosten van het vermogen. Verder heb ik de tarieven voor hypotheken en vermogensbeheer berekend. De tarieven voor hypotheken zullen naar verwachting in 2013 rond de €117,- zijn en voor vermogensbeheer rond de €125,-.

Vervolgens heb ik aan de hand hiervan een omzet verwachting gemaakt en het terugverdienprobleem besproken.Het terugverdienprobleem met de beleggingspolissen is een groot probleem wanneer klanten massaal hun verzekering gaan oversluiten. Maar dit kan worden opgelost door die bestaande klanten te verkopen of te zorgen dat zij een garantiepolis bij dezelfde verzekeringsmaatschappij afsluiten.

In het laatste hoofdstuk zijn de interne veranderingen behandeld. Het personeel van HVR Advies zal door het provisieverbod niet veel hoeven aan te passen op het gebied van hun deskundigheid, omdat zij al goed zijn opgeleid. Het enige waarop gelet moet worden is dat zij niet terugvallen in hun verkopersrol. Zij moeten nu echt gaan adviseren vanuit het belang van de klant.

Vóór de afschaffing van de provisieregeling werd haast geen gebruik gemaakt van facturen. Als er facturen werden verstuurd werden deze gemaakt in Word. Nu zij niet meer gaan werken op provisiebasis, zullen de gewerkte uren gefactureerd moeten worden. Aangezien dit nu voor bijna alle klanten moet gebeuren is het verstandig om een digitaal facturatiesysteem hiervoor te gebruiken. Een digitaal facturatiesysteem is handiger, omdat het kosten en tijd kan besparen en kan leiden tot foutvermindering en prestatieverbetering. Vandaar dat ik de urenregistratie heb gekoppeld aan het facturatiesysteem in Acces. Hierbij heb ik ook het rapport voor de factuur en etiketten voor de brieven verwerkt. Tevens heb ik een invoerscherm gemaakt voor het invoeren van gegevens bij tijdschrijven om typefouten te voorkomen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingAFM Bedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Accounting & Financial Management
AfstudeerorganisatieHVR Advies, Zoetermeer
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk