De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Psychiatrisch verpleeghuis Dorestad, onderdeel van Parnassia biedt diverse vormen van verpleeghuiszorg. Deze zijn zoveel mogelijk afgestemd op de wensen, behoeften en vraag van de bewoners. Psychiatrisch verpleeghuis Dorestad bestaat uit drie verpleeghuis- afdelingen, die ieder zorg bieden aan 50-51 bewoners.

De Ambassade van de Activering is een onderdeel van Parnassia en is sinds begin februari 2013 van start gegaan. Deze ambassade is in het leven geroepen om bekendheid te geven aan alle activiteiten voor mensen met psychiatrische en verslavingsproblematiek. Cliënten en ervaringsdeskundigen worden ingezet als ambassadeur en zij informeren, adviseren en bemiddelen met betrekking tot het ondernemen van activiteiten. De ambassade is actief op de klinische terreinen van de Parnassia Groep in Den Haag. Bij de activiteiten kan je denken aan verschillende vormen van dagbesteding die zij bieden aan cliënten binnen Parnassia. Deze vormen van dagbesteding zijn variërend per activiteiten centrum.

Nu wil de opdrachtgever weten of de Ambassade van de Activering gekoppeld kan worden aan psychiatrisch verpleeghuis Dorestad. De hoofdvraag luidt als volgt: “Hoe kan de participatie van bewoners in de vorm van dagbesteding, georganiseerd door de ambassade van activering, binnen psychiatrisch verpleeghuis Dorestad, zo optimaal mogelijk ontwikkeld worden”.

Het doel van het onderzoek is dat er onderzocht wordt of de ambassade van activering gekoppeld kan worden aan psychiatrisch verpleeghuis Dorestad en hoe dit te realiseren. De opdrachtgever verwacht handvatten voor de afdelingen en aanbevelingen hoe dit zo optimaal mogelijk ontwikkeld kan worden. Om dit te kunnen beantwoorden zijn er verschillende interviews afgenomen met de cliënten, de medewerkers van de drie afdelingen en de Ambassade van de Activering. Verder zijn er enquêtes uitgedeeld onder de activiteiten begeleiders en zijn deze uitkomsten besproken in een vergadering. Ook is er nog een literatuuronderzoek gedaan over de impact van dagbesteding. Als laatste zijn er twee interviews gehouden met soortgelijke instellingen, wat zij verstaan onder dagbesteding en hoe zij dat vorm geven.

De belangrijkste resultaten uit de conclusie zijn:
- De bewoners worden volgens de activiteitenbegeleiders actief betrokken bij het maken van een passend aanbod, terwijl dit door de bewoners anders tot niet wordt ervaren.
- Niet alle medewerkers zijn op de hoogte wat de Ambassade van de Activering inhoudt. Er is vanuit de activiteitenbegeleiders weinig draagvlak voor de koppeling.
- Er moet eerst draagvlak worden gecreëerd bij de activiteitenbegeleiders anders zal de koppeling nooit succesvol kunnen worden.

Daaruit concluderend is een aanbeveling naar de opdrachtgever dat er eerst draagkracht moet worden gecreëerd bij de activiteitenbegeleiders. Verder zal een aanbeveling zijn om een jaarlijks behoefteonderzoek te doen onder de cliënten, zodat duidelijk wordt wat er beter kan aan het huidige aanbod van dagbesteding. Een laatste belangrijke aanbeveling voor de opdrachtgever is dat er een beleidsplan kan worden gemaakt over participatie.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
PartnerParnassia
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk