De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Woningcorporatie en Het Draaiboek Onrechtmatige Bewoning : implementatie van een nieuwe manier van werken

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De Woningcorporatie en Het Draaiboek Onrechtmatige Bewoning : implementatie van een nieuwe manier van werken

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In januari 2006 was het reeds beschikbare draaiboek bestrijding onrechtmatige bewoning (mede door fusies met andere corporaties en andere interne factoren) nog niet geïmplementeerd bij de Stichting Mozaïek Wonen. Het aantal meldingen van onrechtmatige bewoning neemt niet af. Centraal probleem is een gebrek aan inzicht in de organisatie van de aanpak van onrechtmatige bewoning. Van implementatie is dus geen sprake. Wel zijn er met de gemeente Gouda prestatieafspraken gemaakt over de bestrijding van onrechtmatige bewoning. Met het ondertekenen van deze prestatieafspraken verplicht Mozaïek Wonen zich tot inzet met betrekking tot de bestrijding van onrechtmatige bewoning.
De aanleiding voor deze scriptie is gelegen in de bovenstaande beschrijving van recente ontwikkelingen. Mozaïek Wonen wil graag analyseren wat er nodig is voor de implementatie van het draaiboek onrechtmatige bewoning.
De centrale probleemstelling van deze scriptie luidt als volgt:
"Op welke wijze moet Mozaïek Wonen de procedure onrechtmatige bewoning implementeren zodat onrechtmatige bewoning effectief en efficiënt bestreden wordt. Welke kosten en baten zijn hieraan verbonden en hoe kan de kwaliteit van de procedure, nu en in de toekomst, getoetst worden?"
Hieruit volgen een aantal subprobleemstellingen:
1. Op welke wijze moet het veranderproces ingericht worden om het draaiboek onrechtmatige bewoning te implementeren?
2. Op welke wijze kan de kwaliteit en het resultaat van de procedure op dit moment en in de toekomst getoetst worden?
3. Hoe is het draagvlak (landelijke en lokaal) voor de bestrijding van onrechtmatige bewoning en hoe kan het interne draagvlak verbeterd worden?
4. Wat zijn de kosten en baten van de bestrijding van onrechtmatige bewoning?
Deze scriptie geeft de aanzet voor de implementatie van het draaiboek onrechtmatige bewoning. Deze implementatie is gebaseerd op drie items: veranderingsmanagement, kwaliteitsborging en het verkrijgen van draagvlak. Het introduceren van de nieuwe manier van werken vergt investeringen in de vorm van geld, tijd en inzet van personeel.
Deze scriptie inventariseert de huidige en de ideale situatie. De aanbevelingen beschrijven de Gap tussen de huidige en de gewenste situatie. De adviezen zijn gebaseerd op verschillende onderzoeksmethoden; literatuuronderzoek, een benchmark, interviews en participatieve observatie.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnerWoonstichting Mozaïek Wonen, Gouda
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk