De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meer op je tenen lopen?

retrospectief data-onderzoek naar patiënten met hielklachten

Open access

Rechten:

Meer op je tenen lopen?

retrospectief data-onderzoek naar patiënten met hielklachten

Open access

Rechten:

Samenvatting

Momenteel zijn behandelingen voor hielklachten veelal gericht op inlegzolen en fysiotherapeutische oefeningen. Deze oplossingen bieden weliswaar verlichting bij het lopen maar behandelen de hielklachten zelf echter niet. In deze retrospectieve studie is het loopgedrag van 63 patiënten met (chronische) hielklachten onderzocht. Hierbij is gekeken naar drie gebruikelijke parameters in gangbeeldanalyses die een indicatie kunnen geven over het loopgedrag bij deze patiëntengroep met hielklachten. Het betreft de drie parameters, gemeten tijdens het lopen: 1) de range of motion van de enkel, 2) het aantal actief gebruikte tenen en 3) de maximale hieldrukbelasting. Het primaire doel van deze studie is te onderzoeken of personen met hielklachten een afwijkend looppatroon hebben en of er een relatie is met de duur van de klachten en/of de pijn aan het MTP-1 gewricht of de flexor hallucis longus.
De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: In welke mate zijn de klachten van patiënten met chronische hielklachten gerelateerd aan typerende parameters van het looppatroon (tijdens het lopen gemeten door range of motion in het enkelgewricht, het aantal actief gebruikte tenen en de maximale hieldrukbelasting)? Voor de beantwoording van de hoofdvraag en drie onderliggende deelvragen zijn empirische data over de drie gekozen parameters, de duur van de klachten en pijn aan het MTP-1 gewricht en/of de flexor hallucis longus ontleend aan de database van Bergman Clinics. Deze data zijn vervolgens geanalyseerd aan de hand van statistische toetsen en een observationele analyse in Matlab. De analyseresultaten toonden aan dat er geen significante relaties aanwezig zijn tussen de duur van de klachten en de drie parameters. Evenmin was sprake van een statistisch significant verband tussen pijn aan het MTP-1 gewricht of de Flexor hallucis longus en de drie parameters. Wel leken er bij observationele analyse van de range of motion van het enkelgewricht afwijkingen in het looppatroon
zichtbaar ten opzichte van referentiewaarden uit de literatuur voor mensen zonder hielklachten. Hierbij vielen met name de verstoringen van de afzetfase en het hielcontactmoment tijdens het lopen op. Deze bevindingen leiden tot nieuwe en bruikbare inzichten in het looppatroon van de groep patiënten met hielklachten. Aanbevelingen voor nader vervolgonderzoek luiden: 1. Onderzoek onder een grotere onderzoekpopulatie inclusief een controlegroep ter bevestiging van de indicatieve resultaten uit dit retrospectieve, kleinschalige onderzoek.
2. Onderzoek van andere relevante parameters bij klinische gangbeeldanalyse of de hielpijnscore (VAS-score) van de patiënt vanuit de veronderstelde relatie tussen de mate van
pijn en de compensatoire bewegingen van de voet met als gevolg afwijkingen in het looppatroon. 3. Ontwikkeling van een interventie middels looptraining ter vermindering van de hielklachten met aandacht voor de afzetfase in het looppatroon.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerBergman Clinics, Naarden
Jaar2022
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk