De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kostprijsberekening en automatisering

een analyse van de kostprijsberekening bij VanderSchoot B.V. en de voordelen die scanning daarbij kan bieden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Kostprijsberekening en automatisering

een analyse van de kostprijsberekening bij VanderSchoot B.V. en de voordelen die scanning daarbij kan bieden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

VanderSchoot B.V. heeft een veelzijdig assortiment sierteeltgewassen en verwerkt duizenden orders per jaar.
De arbeidscomponent van de kostprijsberekening bij VanderSchoot B.V. is het onderwerp van deze afstudeerscriptie. Het management van VanderSchoot B.V. wil de mogelijkheden omtrent scanning (tijdsregistratie) in combinatie met elektronisch dataverkeer onderzocht en vergeleken hebben. Om dit te kunnen doen zal ik eerst het proces van voor- en nacalculatie, van met name de arbeidskosten, van VanderSchoot B.V. analyseren.
Het theoretische deel bestaat uit een uiteenzetting over kostprijzen, de voor- en nacalculatie bij VanderSchoot B.V. en het belang van IT-oplossingen. Het praktische deel bestaat uit de analyse van de kostprijsberekening, van met name de arbeidskosten, en uit een onderzoek naar scanning in combinatie met elektronisch dataverkeer.
Uit de analyse van de voorcalculatie/offerteberekening is gebleken dat de arbeidskosten worden berekend door de arbeidstijd, die blijkt uit schattingen/metingen uit het verleden, te vermenigvuldigen met het gemiddelde uurtarief; vastgesteld aan de hand van het gemiddelde tarief wat de uitzendbureaus doorberekenen aan VanderSchoot B.V. en de uurtarieven van het vaste personeel. Het risico bestaat dat de begrote arbeidskosten in werkelijkheid hoger of lager uitvallen. Door allerlei factoren is het namelijk mogelijk dat het uurtarief en/of de arbeidstijd hoger of lager uitvallen dan vooraf gecalculeerd.
De mogelijkheden om een nacalculatorische analyse op de arbeidskosten uit te voeren zijn binnen VanderSchoot B.V. tot op heden erg beperkt. De werkelijke arbeidskosten zijn momenteel alleen op afdelingsniveau beschikbaar. Hierdoor is het lastig te analyseren waar verbeterslagen met betrekking tot de voorcalculatorische kostprijsberekening gemaakt dienen te worden.
Uit diverse artikelen en mijn gehouden interview, bij een bedrijf evenals VanderSchoot B.V. actief in de sierteeltsector, blijkt dat nacalculatie binnen het Nederlandse bedrijfsleven niet erg leeft. Tenslotte blijkt uit dit onderzoek ook dat een goed informatiesysteem en IT-oplossingen noodzakelijk zijn om een gedegen nacalculatorische analyse uit te kunnen voeren.
VanderSchoot B.V. wil door middel van tijdsregistratie (scanning) in combinatie met elektronisch dataverkeer de werkelijke arbeidskosten op een gedetailleerder niveau inzichtelijk krijgen. Hierdoor kan een nauwkeurigere nacalculatorische analyse uitgevoerd worden en kan een gedetailleerdere kostprijs berekend worden. De mogelijkheden wat betreft scanning in combinatie met elektronisch dataverkeer zijn vergeleken aan de hand van de eisen van het management van VanderSchoot B.V. Hierbij is optie 3, Windows CE scanners/tablets met mogelijkheid tot remote desktop, de meest geschikte optie gebleken. Het implementeren van deze optie is tevens de aanbeveling aan het management van VanderSchoot B.V.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingAFM Bedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Accounting & Financial Management
PartnerVanderSchoot B.V., Voorhout
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk