De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Samen staan we sterk", oudertraining als onderdeel van de behandeling Mistral

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

"Samen staan we sterk", oudertraining als onderdeel van de behandeling Mistral

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Kliniek Mistral is een behandel kliniek voor jeugd met verslavingsproblematiek. Kliniek Mistral biedt hulp aan cliënten tussen de 12 jaar en 20 jaar. De behandeling duurt gemiddeld tussen de 7 en de 9 maanden. De cliënten zijn opgenomen in een veilige omgeving om inzicht te krijgen in hun middelen gebruiken en het clean worden. Kliniek Mistral heeft elke maand een ouderavond voor de ou-ders/verzorgers van de cliënten van Mistral. De ouderavonden worden niet gegeven vanuit een draai-boek met bepaalde onderdelen/onderwerpen of thema's. De ouderavonden worden veelal op de dag zelf voor besproken door de systeemtherapeut, behandelmedewerker en/of psycholoog die de desbetreffende ouderavond geven. Mistral wil de ouderavonden vervangen door gestructureerde oudertrainingen zodat de systeemtherapeut de behandelmedewerkers en de psychologen zich kunnen voorbereiden op elke oudertraining en er een duidelijke lijn is in het proces van oudertrainingen. Het doel van mijn onderzoek is het ontwikkelen van een gestructureerd draaiboek en een werkboek voor Kliniek Mistral. Het draaiboek is ontwikkeld voor de trainers (systeemtherapeut/behandelmedewerkers en/of psycholoog) en het werkboek is ontwikkeld voor de ouders/verzorgers die deelnemen aan de oudertrainingen. Om het draaiboek en werkboek te kunnen ontwikkelen heb onderzoek gedaan in de literatuur en bestaande draaiboeken. Ik heb focusgroep gehouden tijdens een ouderavond op Mistral en 20 ouders/verzorgers hebben hun medewerking getoond door het invullen van mijn vragenlijst (zie bijlage 1).

Per hoofdstuk worden de deelvragen behandeld en beantwoord. Na alle deelvragen beantwoord te hebben wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag. Mijn hoofdvraag luidt: Hoe kan ik een draaiboek "Samen staan we sterk" ontwikkelen dat voor Mistral bruikbaar is in de prak-tijk?

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag heb ik gebruik gemaakt van literatuurstudie en praktijk-onderzoek doormiddel van focusgroep met ouders/verzorgers en vragenlijsten die ouders/verzorgers hebben ingevuld (zie bijlage 1).

In het draaiboek staan alle (acht trainingen) oudertrainingen uitge-schreven voor de trainers. Zodat het gestructureerd, duidelijk en overzichtelijk is voor de trainers wat er per oudertraining gedaan kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan huiswerkopdrachten voor de ouders/verzorgers, oefeningen tijdens de training en psycho-educatie over het onderwerp dat behan-deld wordt tijdens oudertrainingen.
In het werkboek staat informatie beschreven wat de oudertraining inhoud en wat de ouders/verzorgers kunnen verwachten van de oudertrainingen. De ouders/verzorgers kunnen het werkboek gebruiken als map waarin alle informatie van de oudertrainingen bewaart kunnen worden. Wegens tijdgebrek heb ik mijn product niet kunnen testen waardoor dit de betrouwbaarheid van mijn product minder is. Dit kan voor andere onderzoekers een stuk zijn dat opgepakt kan worden (werkt het draaiboek voor Mistral? Zijn er punten die verbetert kunnen worden?). Het onderwerp ouderbetrokkenheid is een onderwerp dat speelt in de maatschappij daarom denk ik dat mijn onderzoek relevant is voor zowel mijn studie als voor Kliniek Mistral.
Ik heb een aantal onderzoeken bestudeerd (zie kopje 3.4) en die wijzen uit dat ouderbetrokkenheid veelal een positieve werking heeft op het succesvol afronden van een be-handelingen van hun kinderen/jongeren die opgenomen zijn voor behandeling.
Aanbeveling die ik heb voor Mistral is de oudertrainingen te evalueren en daar waar nodig aan te passen om de effectiviteit van de oudertraining te optimaliseren. Mijn aanbeveling naar Mistral is het werkboek uit te delen en toelichten aan de ouders/verzorgers zodat de ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de ondersteu-ning oudertraining.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
PartnerKliniek Mistral
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk