De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Communicatie in de zorg

een praktijkgericht onderzoek naar de ervaringen tussen zorgprofessional, mantelzorger en cliënt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Communicatie in de zorg

een praktijkgericht onderzoek naar de ervaringen tussen zorgprofessional, mantelzorger en cliënt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

INLEIDING: NIVEL voert sinds 1975 diverse onderzoeken in Europa uit over communicatie tussen zorgprofessional en cliënt, om de reden dat communicatie een belangrijk onderdeel is van de zorgverlening. Daarnaast is communicatie essentieel om een vertrouwensband met de cliënt en diens mantelzorger op te bouwen. In dit artikel wordt het onderzoek naar de ervaringen over communicatie in de zorgverlening in woonzorgcentrum Rosa beschreven. Er is nagegaan wat de ervaringen van de zorgprofessionals, mantelzorgers en cliënten, ten aanzien van de informatievoorziening over de zorgvoortgang zijn.
METHODE: Om inzicht te krijgen in de ervaringen over communicatie in de zorgverlening in woonzorgcentrum Rosa, is een kwalitatief onderzoek met een exploratief doel verricht. Twee zorgprofessionals, twee mantelzorgers en twee cliënten hebben deelgenomen. De zes respondenten werden geïnterviewd middels de semi-gestructureerde methode. De vragen die gesteld werden, waren herleid van de topics communicatie, betrokkenheid, het zorgproces, professioneel handelen en bejegening. Vier interviews werden getranscribeerd en twee werden samengevat. De interviews werden vervolgens geanalyseerd middels de methode van constante vergelijking, volgens de gefundeerde theoriebenadering van Glaser & Straus en Boeije.
RESULTATEN: Uit de interviews kwam naar voren dat de zorgprofessionals, de mantelzorgers en de cliënten goede communicatie in de zorgverlening belangrijk vinden. Er heerst echter ontevredenheid over de wijze waarop het de communicatie verloopt.
CONCLUSIE: Vanuit de resultaten kan geconcludeerd worden dat iedere zorgprofessional een eigen mening heeft over hetgeen wat zij aan de mantelzorgers communiceren. De mantelzorgers zijn echter ontevreden over de wijze waarop de communicatie tussen hen en de zorgprofessionals verloopt. Eén van de twee cliënten is ontevreden over de wijze waarop de zorgprofessionals met haar communiceren en over de wijze waarop zij betrokken wordt bij haar zorgproces.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Opleiding tot Verpleegkundige
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk