De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Naar een eenduidige en evidence-based aanpak van overgangsklachten door de diëtist

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Naar een eenduidige en evidence-based aanpak van overgangsklachten door de diëtist

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Zo’n 80% van de 1,6 miljoen vrouwen in Nederland die in de overgang zijn ervaart klachten die in sommige gevallen een ernstige impact kunnen hebben op het dagelijks leven. Ook op de langere termijn kan de overgang gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals het ontstaan van osteoporose en het metabool syndroom. De meeste vrouwen komen tussen het 45e en 55e levensjaar in de overgang. Vrouwen in deze leeftijdscategorie vormen een grote doelgroep voor diëtisten. De opdrachtgever (Diëtheek Haaglanden) heeft behoefte aan specifieke voedings- en leefstijladviezen daar er momenteel nog geen dieetbehandelingsrichtlijn voor overgangsklachten bestaat. Daartoe is onderzoek gedaan naar de ervaringen van collega-diëtisten in het opstellen van een voedings- en leefstijladvies om overgangsklachten tegen te gaan. Daarnaast is onderzocht wat vrouwen in de overgang zelf doen om klachten te verminderen middels voeding en leefstijl. Dit met het uiteindelijke doel om de opdrachtgever handvatten te kunnen bieden voor het opstellen van een advies specifiek gericht op de overgang.
Methode: Er is kwantitatief onderzoek uitgevoerd in de vorm van online enquêtes onder een tweetal doelgroepen: in Nederland praktiserende diëtisten en vrouwen in Nederland die in de overgang zijn. De enquête voor de groep diëtisten is verspreid via het netwerk van het NTVD, Nieuws voor Diëtisten, het KDOO en Flinndal. De enquête voor de groep vrouwen in de overgang is verspreid via een tweetal besloten Facebookgroepen voor vrouwen in de overgang.
Resultaten: In totaal namen 59 diëtisten deel aan het onderzoek. 39% van de onderzoeksgroep vraagt bij de intake structureel na of vrouwen in de leeftijdscategorie van 45-60 jaar in de overgang zijn en 36% doet dit soms. Het voedings- en leefstijladvies dat diëtisten in het behandelplan opnemen ten aanzien van macro- en micronutriënten, vochtinname, specifieke voedingsmiddelen en leefstijl om overgangsklachten tegen te gaan is niet eenduidig. 78% geeft aan zich niet op evidence-based bronnen te kunnen baseren daar deze niet voorhanden zijn en 93% zou interesse hebben in een dieetbehandelingsrichtlijn voor deze doelgroep. Aan de onderzoeksgroep vrouwen in de overgang namen 159 vrouwen deel. Meer dan de helft van hen (56%) zou open staan voor advies van gezondheidsprofessionals op het gebied van voeding en leefstijl en 64% doet zelf aanpassingen in voeding, met name door minder te snoepen en minder suiker te gebruiken (38%), gezonder te eten (38%) en minder koolhydraten te eten (31%). 60% doet ook aanpassingen in de leefstijl; met name door meer te bewegen (60%).
Conclusie: Ongeveer de helft van de diëtisten heeft ervaring met het geven van voedings- en leefstijladvies aan vrouwen in de overgang en als er specifieke adviezen gegeven worden zijn deze niet eenduidig en niet evidence-based. Vrouwen in de overgang zelf passen hun voeding en leefstijl met name aan door gezonder te eten en meer te bewegen. www.leeffit.nl

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Voeding en Diëtetiek
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerDietheek Haaglanden, den Haag
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk