De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wondgenezing bij de donkere huid

onderzoek naar de wondgenezing van een postoperatieve wondinfectie bij patiënten met een donkere huid

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Wondgenezing bij de donkere huid

onderzoek naar de wondgenezing van een postoperatieve wondinfectie bij patiënten met een donkere huid

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Dit onderzoek gaat over het verschil in wondgenezing tussen patiënten met een blanke en een donkere huid, waarbij gekeken wordt naar postoperatieve wondinfecties (POWI). Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek, waarbij de beleving van de patiënt en de specialisten centraal staat. Voor dit afstudeerproject is een literatuuronderzoek gedaan naar de blanke en donkere huid en de wondgenezing van een POWI. Daarnaast is een praktijkonderzoek uitgevoerd in de vorm van een case study en zijn er gestructureerde interviews afgenomen bij ervaringsdeskundigen met verschillende achtergronden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de behandeling van een wond bij de donkere huid.
Vraagstelling: De probleemstelling van dit onderzoek luidt: ‘Wat is het verschil in de wondgenezing bij patiënten met een postoperatieve wondinfectie bij de donkere en bij de blanke huid?’
Methode: Via het literatuuronderzoek is gekeken naar de verschillen in de blanke en donkere huid en naar de wondgenezing van een POWI. Hierbij is gezocht naar wetenschappelijke artikelen en boeken waarin de donkere huid, wondbehandeling en wondgenezing wordt besproken. Aan de hand van een casus is inzicht gekregen in het verloop van een POWI. Daarnaast zijn gestructureerde interviews onder ervaringsdeskundigen gehouden, waarbij het doel is om kennis te vergaren over de wondbehandeling van de donkere huid.
Resultaten: Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat er een aantal grote verschillen zijn tussen de blanke en donkere huid. Het blijkt bijvoorbeeld dat mensen met een donkere huid een hogere kans hebben op de aanmaak van keloïd na het ontstaan van een wond, zoals een POWI. Tevens komt naar voren dat geen wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar de wondgenezing bij de donkere huid. De case study laat zien dat een POWI verloopt zoals in de literatuur beschreven staat. Verder vertellen de ervaringsdeskundigen dat er weinig verschil is in de wondgenezing tussen een blanke en donkere huid. Zij gaven ook aan dat de kans op het ontstaan van een keloïd bij patiënten met een donkere huid groter is, maar dat behandeling vaak een teleurstellend resultaat geeft.
Conclusie: Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat over het algemeen veel verschillen zijn tussen de blanke en de donkere huid, maar dat geen verschil te vinden is kijkend naar de wondgenezing van een POWI. Omdat de kans groter is om een keloïd te ontwikkelen na de wondgenezing bij de donkere huid en huidige behandelingstechnieken teleurstellend zijn, is het van belang om meer onderzoek te doen naar de behandelingsmogelijkheden van een keloïd.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGZH Huidtherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheid
PartnerGroene Hart Ziekenhuis, Gouda
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk