De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ja! Talis huisvesting als strategisch goed

een onderzoek naar de kritische succesfactoren van de toekomstige huisvesting van Talis

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Ja! Talis huisvesting als strategisch goed

een onderzoek naar de kritische succesfactoren van de toekomstige huisvesting van Talis

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding van het onderzoek betreft het aflopende huurcontract van het huidige kantoor van Talis aan de Waalbandijk in Nijmegen. In dit contract is opgenomen dat de verhuurder dit contract na acht jaar kan opzeggen. Talis verwacht per 1 september 2022 het pand te moeten verlaten. De projectgroep huisvesting heeft nog geen actueel inzicht in de eisen en wensen/randvoorwaarden die Talis en haar stakeholders stellen aan de functionele, technische, esthetische en economische huisvestingsprestaties. De huisvestingsontwikkeling biedt Talis de mogelijkheid de huidige huisvestingsbehoefte in kaart te brengen, zodat de toekomstige huisvesting hier optimaal op kan aansluiten. Op basis hiervan is de volgende doelstelling geformuleerd: ‘Het in kaart brengen van de kritische succesfactoren van de toekomstige huisvesting van Talis, zodat zij op basis hiervan gedurende het huisvestingstraject weloverwogen keuzes kan maken.’
Om dit in kaart te kunnen brengen is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Wat zijn de kritische succesfactoren omtrent de huisvestingsprestaties van Talis toekomstige huisvesting?’. Het betreft zowel een kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Diepte-interviews met het top- en middenmanagement van Talis en het bestuur van Accio geven inzicht in de strategische afwegingen.
De enquête voor alle medewerkers geeft inzicht in de tevredenheid over de huidige huisvesting zodat dit Talis dit in haar toekomstige huisvesting kan optimaliseren.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingFacility Management
AfdelingAcademie Organisatie en Ontwikkeling
PartnerHogeschool van Arnhem en Nijmegen
Datum2020-06-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk