De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat wil de vrijwilliger?

Onderzoeksrapport Humanitas, Home-Start/Home-Start+

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat wil de vrijwilliger?

Onderzoeksrapport Humanitas, Home-Start/Home-Start+

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek ‘Wat wil de vrijwilliger?’ is uitgevoerd naar aanleiding van de vraag van één van de coördinator van het Home-Start/Home-Start+ project bij Humanitas in Duiven. De vraag vanuit de coördinator, tevens de hoofdvraag van het onderzoek, luidt: Hoe kan de begeleiding afgestemd worden op de wensen en behoeften van de vrijwilligers van het Home-Start/Home-Start+ project?
Het onderzoek richtte zich op een combinatie van een kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksbenadering. Dit houdt in dat er zowel interviews als vragenlijsten zijn afgenomen. De vrijwilligers zijn middels een vragenlijst bevraagd naar hun wensen en behoeften met betrekking tot de begeleiding vanuit de coördinatoren. De vragenlijst is ingevuld door dertien van de achtentwintig vrijwilligers. Alvorens de vragenlijst is opgesteld, zijn er oriënterende interviews gehouden met twee vrijwilligers. Tevens zijn er schriftelijke interviews bij de coördinatoren afgenomen. Dit alles om tot de beantwoording van de onderzoeksvraag te komen.
Uit het onderzoek komt naar voren dat het grootste gedeelte van de vrijwilligers het belangrijk vind dat zij hun kennis en vaardigheden in kunnen zetten, zich in kunnen zetten voor de maatschappij en andere mensen willen helpen. Daarnaast geven alle vrijwilligers aan behoefte te hebben aan een themabijeenkomst. Wat hieruit geconcludeerd kan worden is dat iedere vrijwilliger de behoefte heeft om zich te blijven ontwikkelen. Uit de vragenlijst komt ook naar voren dat meer dan de helft van de vrijwilligers er behoefte aan heeft om vier keer per jaar of vaker een intervisiebijeenkomst bij te wonen. Op dit moment wordt er vier keer per jaar een intervisiebijeenkomst georganiseerd. Dus wordt er grotendeels aan de behoefte van de vrijwilligers voldaan. Er is bijna geen behoefte aan een inloopspreekuur. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de vrijwilligers het te begeleiden gezin en eigen functioneren graag willen bespreken tijdens een gesprek met de begeleider. Uit de interviews met de coördinatoren wordt duidelijk dat er binnen de organisatie sprake is van werkbegeleidingsgesprekken. Echter is er geen eenduidigheid bij de coördinatoren over de invulling en frequentie hiervan. De coördinatoren zouden zich tijdens een werkbegeleidingsgesprek het beste kunnen richten op het eigen functioneren van de vrijwilliger en het verloop van de begeleiding in het gezin.
Door dit onderzoek zijn de wensen en behoeften van de vrijwilligers duidelijk naar voren gekomen. Ook geeft het onderzoek inzicht op de huidige stand van zaken met betrekking tot de begeleiding van de vrijwilligers. Wat uit het onderzoek blijkt is dat momenteel de huidige begeleiding vanuit de coördinatoren voor een groot gedeelte aansluit op de wensen en behoeften van de vrijwilligers. Echter, zijn er een aantal punten ter bevordering van de begeleiding benoemd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerHumanitas
Datum2016-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk