De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik ben er voor jou!

een inventariserend onderzoek over hoe beeldende therapie bij kan dragen aan de behandeling van volwassen nieuwkomers die kampen met post traumatische stressstoornis

Ik ben er voor jou!

een inventariserend onderzoek over hoe beeldende therapie bij kan dragen aan de behandeling van volwassen nieuwkomers die kampen met post traumatische stressstoornis

Samenvatting

Nieuwkomers hebben verhoogde kans op gezondheidsrisico’s waaronder post traumatische stressstoornis (PTSS). Dit komt onder andere door de ernstige levensgebeurtenissen, de vlucht- en verlieservaringen, het aanpassen aan de nieuwe cultuur en het missen van sociale contacten (Wilken & Hollander, 2019). Professionals in de interculturele GGZ in Nederland vinden dat zij te weinig kennis hebben over het werken met nieuwkomers. Dit komt met name omdat de kennis verloren is gegaan door wisseling in financiën en verloop in professionals (Van Berkum et. al., 2016). Onderhavig onderzoek heeft als doel om de kennis van professionals werkzaam met nieuwkomers met PTSS te inventariseren, om zo de body of knowledge van professionals te vergroten. De onderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe kan beeldende therapie bijdragen aan de behandeling van volwassen nieuwkomers die kampen met PTSS? Ter beantwoording van deze vraag zijn er semigestructureerde interviews gehouden met vier beeldend vaktherapeuten werkzaam met nieuwkomers die kampen met post traumatische stressstoornis. Binnen de semigestructureerde interviews stonden doelen, werkwijzen en therapeutische attitude centraal. Hieruit kwam naar voren dat de beeldende therapie zich vooral richt op veiligheid, stabiliteit, autonomie en creativiteit. De beeldende therapie heeft een aanvullende rol op traumabehandelingen. Meest belangrijk lijkt een houding die uitstraalt: ‘ik ben er voor jou’. Opvallend is dat er veel gebruik wordt gemaakt van narratieve werkwijzen. Aanbevolen voor de praktijk is dan ook om binnen beeldende therapie aandacht te besteden aan het narratief van de nieuwkomer.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerGGNet, centrum voor interculturele GGZ
Datum2023-07-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk