De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Maar, wat heb ik er aan?"

Behoefteonderzoek naar ouderbetrokkenheid bij Zozijn Kind & Jeugdhulp Lievelde

"Maar, wat heb ik er aan?"

Behoefteonderzoek naar ouderbetrokkenheid bij Zozijn Kind & Jeugdhulp Lievelde

Samenvatting

Nederland is langzamerhand veranderd in een participatiesamenleving. Dit betekent dat er van iedereen, die dat zelf nog kan, wordt verwacht dat hij of zij eigen verantwoordelijkheid zal nemen. Deze huidige opvatting van samenleven is terug te zien in de Jeugdwet. De nieuwe Jeugdwet heeft verschillende veranderingen met zich mee gebracht. Een voorbeeld hiervan is snellere jeugdhulp, dicht bij huis, om zo het beroep op gespecialiseerde zorg te verminderen.
Kind & Jeugdhulp Lievelde biedt ondersteuning, begeleiding en behandeling voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Omdat Zozijn wil aansluiten bij alle cliënten en graag zorg dicht bij huis wil aanbieden, is Kind & Jeugdhulp Lievelde de laatste jaren is veranderd. Er zijn meerdere buitenlocaties geopend in verschillende plaatsen in de omgeving Oost-Achterhoek. Hierdoor zijn behoeften en wensen van ouders ook veranderd. Een paar jaar geleden werd er meer zorg geleverd vanuit hoofdlocatie OC De Timp. Tegenwoordig zijn de groepen verdeeld over meerdere locaties. Manager A. Koenders streeft naar een maximale tevredenheid van cliënten en ouders. Momenteel is het voor Kind & Jeugdhulp Lievelde niet duidelijk welke behoeften en wensen ouders hebben. De organisatie vraagt zich af op welke manier en in welke mate ouders betrokkenheid wensen. Zowel uit gesprekken met de oudercommissie en medewerkers als uit de literatuur bleken er vier onderwerpen naar voren te komen. Deze zijn: het verkrijgen van informatie, het contact tussen ouders onder elkaar, het deelnemen aan en organiseren van activiteiten en het hebben van medezeggenschap.
Dit onderzoek betreft zowel een kwalitatieve als kwantitatieve invalshoek. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn zowel enquêtes als interviews afgenomen. Er zijn enquêtes afgenomen onder 231 ouders. Hierop zijn 90 reacties gekomen. Daarnaast zijn er zes ouders geïnterviewd. Deze interviews zijn afgenomen om dieper door te kunnen vragen op de vragen uit de enquête.
Over het onderwerp ‘het verkrijgen van informatie’ zijn ouders deels tevreden. Over bijvoorbeeld de informatie van het eigen kind en de groep zijn ouders zeer tevreden. Ouders zijn minder tevreden over de nieuwsbrief die zij iedere maand ontvangen. Verder blijkt dat ouders tevreden zijn over het onderwerp ‘het contact tussen ouders onder elkaar’. Hier ligt geen extra behoefte. Bij het onderwerp ‘de deelname aan en het organiseren van activiteiten’ valt op dat een groot deel van de ouders wel behoefte heeft aan deelname bij activiteiten maar dat er weinig behoefte is aan het helpen en organiseren van deze activiteiten. Tot slot is het onderwerp ‘het hebben van medezeggenschap’ onderzocht. Hierbij valt op dat medezeggenschap over het eigen kind en het hulpverleningsproces zeer belangrijk is voor de ouders. Deze behoefte is groot. Er is echter weinig behoefte aan medezeggenschap bij de organisatie. Er is geconcludeerd dat niet alle resultaten uit het praktijkonderzoek overeen komen met de literatuuranalyse.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerKind & Jeugdhulp Lievelde
Datum2017-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk