De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

(On)zichtbaar als deeltijdbehandeling?

Praktijkonderzoek naar de wijze waarop medewerkers de deeltijdbehandeling profileren

(On)zichtbaar als deeltijdbehandeling?

Praktijkonderzoek naar de wijze waarop medewerkers de deeltijdbehandeling profileren

Samenvatting

In opdracht van de deeltijdbehandeling van de Mutsaersstichting is de vraag naar voren gekomen, hoe medewerkers de deeltijdbehandeling profileren en welke wensen zij hierin hebben? Op 1 januari 2015 heeft de transitie plaatsgevonden, dit houdt onder andere in dat de jeugdzorg is overgeheveld naar de gemeenten. De transitie heeft diverse gevolgen gehad voor de Mutsaersstichting. Sinds deze invoering ervaart de Mutsaersstichting een toenemende concurrentiepositie. Er zijn meer organisaties en instellingen zich gaan richten op het aanbieden van deeltijdbehandeling. De opdrachtgever vindt dat de medewerkers van de deeltijdbehandeling een belangrijk aandeel kunnen hebben in het profileren van het aanbod. Zij is van mening dat de medewerkers op moeten kunnen treden als ambassadeur en professional van de deeltijdbehandeling. Dit omdat iedere medewerker van de deeltijdbehandeling in staat moet zijn om uit te dragen wat deeltijdbehandeling inhoudt. De opdrachtgever vraagt zich af of alle medewerkers van de deeltijdbehandeling hiertoe in staat zijn. Hier liggen volgens haar een aantal oorzaken aan ten grondslag, namelijk de komst van de transitie, de veranderingen in en op locaties en wisselingen van medewerkers. Het doel van het onderzoek is om kennis en inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de medewerkers de deeltijdbehandeling profileren en om hun wensen hierin in kaart te brengen, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het uitdragen van het aanbod van de deeltijdbehandeling. In het onderzoek zijn verschillende thema’s aanbod gekomen, waaronder wat de medewerkers verstaan onder de deeltijdbehandeling, redenen voor het inzetten van methodieken, het inzetten van middelen/acties om het aanbod uit te dragen en de behoefte rondom het profileren van de deeltijdbehandeling. In het onderzoek is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksbenadering. Ingezette meetinstrumenten zijn het afnemen van acht semi-gestructureerde interviews, waarvan zes met medewerkers en twee met cliënten van de deeltijdbehandeling. Daarnaast zijn er twee observaties uitgevoerd. Bij de interviews met de cliënten zijn creatieve middelen ingezet om het interview vorm te geven.

Er is naar voren gekomen dat de deeltijdbehandelingsgroepen in de kern dezelfde methodieken en werkwijze toepassen die door de Mutsaersstichting worden gehanteerd. Veel genoemde kernpunten zijn: full-service centrum, therapeutische setting, doelgericht werken, één kind één plan en zelfregie in het vormgeven van de behandeling. Inhoudelijk zijn er verschillen op cliënt- en teamniveau tussen de behandelingsgroepen. Iedere groep geeft op identieke wijze vorm aan de inhoud van de deeltijdbehandeling. Mede hierdoor worden er op de behandelgroepen verschillende methodieken op maat ingezet, aangepast aan de behoeftes en mogelijkheden van de cliënt. Er zijn een aantal methodieken die over de gehele deeltijdbehandeling worden ingezet, waaronder de PAC (Preventief Actief Curatief) en de gedragsclassificatie op cliëntniveau. Op teamniveau zijn dit Bruininks en het kernkwaliteitenspel. Daarnaast is uit de resultaten naar voren gekomen dat er verschillende middelen/acties worden ingezet om het aanbod van de deeltijdbehandeling uit te dragen. Veelvoorkomende zijn het kennismakingsgesprek, de open dag, mond tot mond communicatie en het gebruik maken van het informatieboekje. Inhoudelijk worden deze op een verschillende manier vormgegeven. Verder zijn uit de resultaten verschillende behoeftes naar voren gekomen rondom het profileren van het aanbod. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de huidige manieren van profileren te kort schiet om het gewenste imago van de deeltijdbehandeling over te brengen bij betrokkenen. De ingezette middelen/acties bereiken voornamelijk directe betrokkenen als cliënten en opvoeders die al aangemeld zijn bij de Mutsaersstichting. De medewerkers zijn van mening dat de deeltijdbehandeling als individuele behandelvorm geprofileerd moet worden. Daarnaast kan gesteld worden dat er vanuit de medewerkers behoefte is om nieuwe middelen/acties te introduceren of bestaande middelen/acties aan te passen om het aanbod van de deeltijdbehandeling te profileren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan het imago hiervan. Deze zijn door de onderzoekers meegenomen in het formuleren van de aanbevelingen. De gestelde aanbevelingen zijn: Introductiefilm over de deeltijdbehandeling, referaat voor interne medewerkers met aanvullend document, info middag/open dag op interactieve manier vormgeven en het schrijven van een column of het afnemen van interviews.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerMutsaersstichting, Noord- en Midden-Limburg
Datum2018-06-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk