De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zingeving in beeldende groepstherapie

Een kwalitatief onderzoek naar de bijdrage van beeldende groepstherapie aan het ervaren van sociale verbondenheid (een aspect van zingeving) bij volwassenen met het syndroom van Korsakov

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zingeving in beeldende groepstherapie

Een kwalitatief onderzoek naar de bijdrage van beeldende groepstherapie aan het ervaren van sociale verbondenheid (een aspect van zingeving) bij volwassenen met het syndroom van Korsakov

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Zingeving lijkt een steeds grotere rol te spelen in de zorg. In het actuele denken over positieve gezondheid is zingeving een belangrijke indicator voor het welbevinden.
Het woon- en expertisecentrum Domus Nostra in Den Haag herkent het belang van zingeving voor zijn cliënten. Zij zijn de opdrachtgevers van dit kwalitatieve onderzoek. Domus Nostra vraagt kennisontwikkeling rondom zingeving in-en-door beeldende therapie bij mensen met het syndroom van Korsakov.
Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken welke bijdragen beeldende groepstherapie kan leveren aan het ervaren van sociale verbondenheid bij mensen met Korsakov. Volgens de theorie van Alma en Smaling (2010) is sociale verbondenheid een aspect van zingeving.
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn verschillende wetenschappelijke artikelen en onderzoeken bestudeerd. Ook zijn er interviews afgenomen met kunstzinnige therapeuten die werken met mensen met het syndroom van Korsakov.
Uit de resultaten van de literatuurstudie en interviews bleek dat beeldende groepstherapie een bijdrage kan leveren aan het ervaren van sociale verbondenheid bij deze doelgroep. Kunst maken binnen een groepsstructuur zorgt voor een collectieve ervaring. Zo biedt het bijvoorbeeld de mogelijkheid herinneringen te delen met anderen. Een ander voorbeeld uit de onderzoeksresultaten is dat het toewerken naar een gezamenlijk doel met groepsgenoten ervoor zorgt dat cliënten hechter met elkaar worden en er vriendschappen ontstaan. Uit het onderzoek bleek dat het aspect sociale verbondenheid belangrijk is binnen het werken met mensen met het syndroom van Korsakov. Dit omdat het contact met familie of vrienden vaak verbroken is door wat er in het verleden is gebeurd.
Op basis hiervan wordt aanbevolen om specifiek aandacht te besteden aan het bevorderen van sociale verbondenheid bij deze doelgroep binnen de beeldende therapie.
Vervolgonderzoek naar verschillende aspecten van zingeving binnen beeldende therapie bij Korsakov wordt aanbevolen omdat er op dit moment nog nauwelijks wetenschappelijke literatuur over bestaat.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerDomus Nostra, Den Haag
Datum2020-07-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk