De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In contact komen met je echte zelf!

Een kwalitatief onderzoek naar beeldend therapeutische werkvormen voor jongeren met genderdysfore gevoelens tussen de 12 en 18 jaar in de sociale transitiefase

Rechten: Alle rechten voorbehouden

In contact komen met je echte zelf!

Een kwalitatief onderzoek naar beeldend therapeutische werkvormen voor jongeren met genderdysfore gevoelens tussen de 12 en 18 jaar in de sociale transitiefase

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderhavig onderzoek betreft een kwalitatief explorerend onderzoek naar beeldend
therapeutische werkvormen voor jongeren met genderdysfore gevoelens van 12 tot 18 jaar in
de sociale transitiefase in opdracht van Praktijk de Hand. Praktijk de Hand is een praktijk aan
huis die hulp biedt aan jongeren vanaf 3 tot 20 jaar door middel van vaktherapie,
systeemtherapie, individuele en groepstherapie. Praktijk de Hand heeft sinds 2021 een grote
hoeveelheid aanmeldingen gekregen van jongeren met genderdysfore gevoelens. De
hoeveelheid zorgaanbieders voor deze doelgroep is in Nederland echter nog vrij laag,
waardoor wachtlijsten kunnen oplopen tot 3 jaar (Transvisie, 2021). Praktijk de Hand wil
jongeren met genderdysfore gevoelens helpen sterker te worden in zichzelf, echter zijn hier
nog geen passende beeldend therapeutische werkvormen voor onderzocht. Dit onderzoek
zal zich daarom richten op de onderzoeksvraag: “Welke beeldend therapeutische
werkvormen sluiten aan bij de hulpvraag van jongeren met genderdysfore gevoelens van 12
tot 18 jaar in de sociale transitiefase bij Praktijk de Hand?”. Om deze hoofdvraag te
beantwoorden zijn drie deelvragen opgesteld welke zijn beantwoord middels
literatuuronderzoek en semigestructureerde interviews met jongeren van Praktijk de Hand,
diens ouder(s)/verzorger(s) en gender professionals. Als conclusie zijn er vier
transdiagnostische factoren (TF) naar voren gekomen waaronder de klachten en hulpvragen
van de jongeren vallen. Uiteindelijk zijn er vier beeldend therapeutische werkvormen
opgesteld en uitgewerkt die vallen onder de transdiagnostische factoren waarneming,
arousal, emotieregulatie en verlies. Hiermee is het doel van onderhavig onderzoek dan ook
behaald en is de initiële onderzoekskloof binnen de beeldende discipline gedicht. Daarnaast
zijn belangrijke aspecten voor de behandeling uitgelegd, zoals groeps- en systeemtherapie.
In onderhavig onderzoek zijn aanbevelingen voor de opdrachtgever gedaan betreffend de
beeldend therapeutische werkvormen en behandeling voor jongeren met genderdysfore
gevoelens. Ook zijn mogelijkheden tot vervolgonderzoek betreffend effectiviteit van
werkvormen, transitiefase, doelgroep en mogelijke comorbiditeit met genderdysfore
gevoelens in dit onderzoek benoemd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerPraktijk de Hand
Datum2022-01-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk