De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De cliënt (de-)centraal

Transitie van de AWBZ naar de Wmo - psychiatrische hulpvragers

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De cliënt (de-)centraal

Transitie van de AWBZ naar de Wmo - psychiatrische hulpvragers

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Per 1 januari 2015 treedt de transitie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. Een component die met de transitie naar de Wmo overgaat is extramurale begeleiding. Als gevolg van deze transitie zijn wij door de gemeenten Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert gevraagd de volgende vraag te beantwoorden: Hoe kan de extramurale begeleiding aan volwassen psychiatrische hulpvragers door de gemeenten Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert op een efficiëntere wijze, binnen de beperkte financiële kaders, georganiseerd worden na de transitie van de AWBZ naar de Wmo per 1 januari 2015? Naar aanleiding daarvan hebben we in kaart gebracht wat de transitie precies inhoudt. Dit hebben we gedaan, aan de hand van literatuuronderzoek, door een analyse te maken van de voorgeschiedenis en de huidige situatie van de transitie. We hebben vervolgens tien zorgaanbieders geïnterviewd en ondervraagd middels inventariserend onderzoek. Deze zorgaanbieders leveren zorg aan, of zijn betrokken bij psychiatrische hulpvragers. Bij dit onderzoek hebben we gewerkt met een topiclijst.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
Datum2014-10-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk