De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zie je me wel?

een praktijkgericht onderzoek over onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tot 24 maanden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zie je me wel?

een praktijkgericht onderzoek over onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tot 24 maanden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkgericht onderzoek gaat over onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tot 24 maanden. Er wordt onderzocht hoe de ontwikkeling bij deze leerlingen verloopt, wat de behoeften zijn en welke ontwikkelingstaken passend zijn. De focus ligt op de sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking en een ontwikkelingsleeftijd tot 24 maanden. Hierbij worden verschillende aspecten bekeken, te noemen: het verstandelijk functioneren, de belevingswereld, het intrapsychische van de mens met een verstandelijke beperking en de behoeften die daarbij passen. Wanneer we het gedrag van deze leerlingen beter begrijpen, kunnen we de begeleiding ook beter aanpassen aan zijn behoeften en wensen (Poppes et al., 2021).

Het doel is om middels een beschrijvend praktijkonderzoek zicht te krijgen op hoe de PWA-school zijn onderwijsaanbod het beste aan kan laten sluiten bij leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tot 24 maanden. Hiervoor zijn verschillende meetinstrumenten gebruikt. De teamleden van zowel het SO als het VSO zijn bevraagd op wat zij van deze doelgroep zien, verwachten en wat zij hen gunnen. De focusgroep van dit onderzoek ligt op het SO, echter heeft de VSO-locatie eenzelfde soort groep. De resultaten zijn hierdoor bruikbaar voor beide locaties.

De fasen van Došen (2005), de Draad van Vignero (2014) en de LACCS-methode van Geeter et al. (2017) spelen een belangrijke rol in dit onderzoek. Allen helpen bij het inschalen en begrijpen van de ontwikkeling van leerlingen met een verstandelijke beperking. Van de gebruikte meetinstrumenten zijn de SEO-R² (Morisse en Došen, 2021), Cito SEO (Cito, 2018) en het goed-leven-gesprek (Geeter et al., 2017) helpend bij het in het beeld brengen van de ontwikkeling van deze groep leerlingen en versterkt dit tevens de samenwerking tussen alle betrokkenen. Dat laatste komt op zijn beurt ten goede aan de leerling (Geeter et al., 2017).

Er worden aanbevelingen gedaan om een vervolgonderzoek te starten, te werken middels een bestaande methodiek voor leerlingen met een (ernstige) verstandelijke beperking en het waarborgen van continuïteit en stabiliteit. Deze aanbevelingen zijn gedeeld met directie.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2022-07-06
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk