De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op weg naar een waarderende ontmoeting in de grenspraktijk.

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Op weg naar een waarderende ontmoeting in de grenspraktijk.

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkgericht onderzoek situeert zich in een Vlaamse secundaire school die dagelijks samenwerkt met diverse woon-en zorgcentra binnen het kader van de opleiding Verzorging.

De school en de bestuursorganisatie van de vijf woon- en zorgcentra missen in de huidige situatie een duurzame interactie tussen de stagebegeleider en de -mentor. Er ontbreekt een zekere vorm van verenigde betrokkenheid tussen de stagebegeleider en -mentor. Dit uit zich bijvoorbeeld in: het ontbreken van een fysiek contactmoment op de stageplaats, het verschil in visie rond het opvolgen van het leerproces van de leerling, het ontbreken van een wisselwerking tussen stagebegeleider, leerling en stagementor en onvolledig ingevulde evaluatiedocumenten.

Het gemis aan een intensere samenwerking vormt de aanleiding van dit onderzoek. Uit verschillende literatuurstudies blijkt de meerwaarde van een goede interactie tussen stagebegeleider en -mentor op het leerproces van de leerling (Immonen et al., 2019; Kyndt & Aerts, 2018; Akkerman & Bakker, 2012).

Via waarderend onderzoek Appreciative Inquiry (Masselinck et al., 2020)zal er procesmatig samen met een onderzoeksgroep van achttien respondenten en twee leden van een kernteam aan de slag gegaan worden. Met negen stagebegeleiders van de school en negen stagementoren van vijf verschillende woon- en zorgcentra binnen dezelfde bestuursorganisatie, wordt er getracht samen op zoek te gaan naar een antwoord op de volgende onderzoeksvraag: Hoe kan ik, als stagecoördinator, samen met de stagementoren en stagebegeleiders binnen de grenspraktijk initiatieven van mentorschap ontwerpen en begeleiden om de betrokkenheid en samenwerking tussen stagementoren en - begeleiders te verhogen bij het ondersteunen van leerlingen op stage?

Een belangrijke focus die leidt tot het antwoord op de onderzoeksvraag ligt op het waarderend onderzoeken. De oplossingsgerichte benadering van Appreciative Inquiry (AI) verloopt volgens vier fasen. In de eerste fase gaan we op zoek naar de succesverhalen tussen de stagebegeleiders en de stagementoren via waarderende interviews. Deze output van gegevens vormt vervolgens de basis voor de tweede fase waarbij wensen en dromen geformuleerd worden rond mogelijke ontwerpen om de betrokkenheid tussen stagebegeleiders en -mentoren tijdens de ondersteuning van leerlingen op stage te verhogen. Vervolgens zal er op basis van deze gegevens een toekomstperspectief gekozen worden door de respondenten. Tot slot gieten we de concrete stappen rond de gekozen ontwerpen in een tijdlijn. Dit leidt tot vijf tijdlijnen waarbij iedereen het eigenaarschap bewaakt om te komen tot het uiteindelijke toekomstperspectief. Parallel aan dit proces van AI wordt er aandacht gegeven aan de waarderende begeleidersrol voor, tijdens en na het onderzoek via volgende aanvullende onderzoeksvraag: Hoe begeleid ik als stagecoördinator het AI-proces binnen de grenspraktijk van de stagementor – en begeleider in dit onderzoek?

Tot slot worden volgende aanbevelingen genoteerd vanuit dit onderzoek: • Als stagecoördinator is het belangrijk te blijven inzetten op het organiseren van ontmoetingen tussen de bestuursorganisatie en tussen de stagebegeleiders en – mentoren. Dit kan alleen maar de betrokkenheid tot het leerproces van de leerling op stage verhogen. • Iedere stagebegeleider en – mentor geven een eigen invulling aan het gekozen jaarthema om te werken rond gedeeld mentorschap. • Het uitdragen van de visie rond het belang en de meerwaarde van boundary crossing in andere praktijkrichtingen op school.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2022-02-18
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk