De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Groepsplan gedrag in het bevorderen van welbevinden van jongeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Groepsplan gedrag in het bevorderen van welbevinden van jongeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Leerkrachten en leerlingen geven te kennen dat een groot deel van klas X zich niet aan de afgesproken sociale omgangsregels houdt, waardoor meerdere leerlingen aangeven zich niet goed te voelen in de klas. Het welbevinden van mijn leerlingen staat voor mij centraal, vandaar dat ik op zoek ben gegaan naar interventies op klasniveau om het welbevinden te bevorderen, met aan de basis de SEL-competenties van Van Overveld (2014). Het doel van dit onderzoek is om na te gaan op welke manier het inzetten op de SEL-competenties gekoppeld aan het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat kan zorgen voor een hoger welbevinden bij de leerlingen in klas X. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kan het Groepsplan Gedrag (Van Overveld, 2014) ingezet worden in klas X op het niveau van primaire preventie, om het welbevinden van de leerlingen te versterken?

Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag zijn er drie interventies uit het Groepsplan gedrag uitgewerkt in het streven naar hoger welbevinden. Of de leerkrachten de interventies toepassen en of leerlingen zich daadwerkelijk houden aan de sociale omgangsregels wordt gemeten via observaties door de leerkrachten en interviews met leerlingen en leerkrachten. Ook werd de enquête welbevinden opnieuw afgenomen om de verandering in kaart te brengen. Op basis van de geanalyseerde onderzoeksresultaten blijkt dat door het gebruik van het Groepsplan gedrag de leerlingen van klas X zich beter aan de sociale omgangsregels houden en dat dit hun welbevinden heeft bevorderd. Daarnaast is uit dit onderzoek ook naar voren gekomen dat de samenwerking tussen mij als onderzoeker en de participanten heeft gezorgd voor verbinding. Door reflectie op elkaars handelen en het werken aan het format Groepsplan gedrag is er een methode ontstaan die het gericht kijken naar de leerlingen en naar onszelf bevordert. Uit dit onderzoek blijkt de meerwaarde van het gebruik van het Groepsplan gedrag, daarom is er behoefte aan de implementatie ervan.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2022-05-23
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk