De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een verbetering van het pedagogisch klimaat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een verbetering van het pedagogisch klimaat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In groep 8 van basisschool X ervaren ik en mijn duo-collega hinder op momenten waarin sprake is van externaliserend gedrag wat weer van invloed is op het pedagogisch klimaat. Dit onderzoek focust zich op een verbetering van het pedagogisch klimaat door gewenst gedrag effectief te belonen om daarmee externaliserend gedrag te minimaliseren. Daarnaast is een poging gewaagd om de relatie met de leerlingen te verbeteren. Volgens Kleijnen(2009) draagt het belonen van positief gedrag bij aan een veiliger pedagogisch klimaat. Hier is de volgende onderzoeksvraag uitgekomen; Hoe kan ik een positief groepsklimaat realiseren in een groep waarin sprake is van externaliserend gedrag, waarbij de relatie tussen leerkracht en leerlingen wordt verbeterd en door het gebruik maken van effectieve beloningen bij gewenst gedrag? Er is gekozen voor actiegericht onderzoek met als doel eigen vaardigheden te vergroten en een professionele ontwikkeling door te maken (Ponte, 2012). Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het pedagogisch klimaat een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt aan de hand van de ingezette interventies. Volgens Overveld(2010) is maatwerk en het aansluiten op de onderwijsbehoeften cruciaal. De leerlingen met externaliserend gedrag zijn daarom intensiever begeleid in vergelijking met de groep. Met behulp van observaties, vragenlijsten en het structureel bijhouden van leerkrachthandelingen in een logboek is data verzameld. Bij het analyseren van data ben ik tot de ontdekking gekomen dat ik de sfeer in de groep duidelijk hoger/beter inschatte dan de leerlingen. Om een beeld te krijgen dat beter aansluit op die van de leerlingen zal ik in het vervolg ook de sociale verbindingen en relaties in de groep zichtbaar moeten maken. Tot slot wordt de school geadviseerd op zoek te gaan naar lesmateriaal/methoden die bevorderlijk zijn m.b.t. de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen en verder onderzoek te doen naar geschikte interventies voor leerlingen met internaliserende gedragsproblemen, aangezien leerlingen dit externaliserend kunnen uiten (Overveld, 2016).

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2019-04
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk