De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is ADHD en welke effectieve behandelmethode is passend voor ons onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat is ADHD en welke effectieve behandelmethode is passend voor ons onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mijn naam is Gaby Hoogenboom en ik ben werkzaam op montessorischool de Kleine Prins. In dit onderzoek ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag wat ADHD precies inhoudt, bekeken vanuit verschillende invalshoeken. Vervolgens onderzoek ik verschillende methoden die bij zullen dragen in de begeleiding van leerlingen op de basisschool, die gediagnosticeerd zijn met ADHD. Op de school waar ik werk, is er behoefte aan een methode die leerkrachten handvatten biedt om deze leerlingen op een juiste manier te begeleiden. Het doel van dit onderzoek is antwoord te kunnen geven op onderstaande onderzoeksvraag: Hoe kan ik bijdragen aan het ontwikkelen en bevorderen van de competenties en kennis van mijn collega's, van de onder- tot de bovenbouw, zodat leerlingen met ADHD de juiste begeleiding zullen krijgen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen? Om een antwoord te krijgen op deze onderzoeksvraag, is het in de eerste instantie belangrijk om veel kennis op te doen en hierdoor een antwoord te krijgen op de vraag wat ADHD nu precies inhoudt. Vervolgens ben ik verder gaan onderzoeken welke methoden er bestaan om het gedrag, behorend bij ADHD, te reguleren binnen het basisonderwijs. Toen ik ook hier antwoorden vond middels literatuuronderzoek, heb ik een vragenlijst samengesteld. Deze enquête bestaat uit open en gesloten vragen om zodoende te onderzoeken welke behoeften aan kennis mijn collegae nodig hebben als het gaat om de omgang met kinderen met ADHD en welke methode het best aan zou sluiten bij deze behoeften. Na het analyseren van deze enquêtes, ben ik uitgekomen op een methode. Deze methode is vervolgens uitgeprobeerd door drie leerkrachten binnen het team. Na het uitvoeren en analyseren van deze activiteiten (het literatuuronderzoek, de afname van de enquête en het uittesten van de methode Kids'Skills), kan gesteld worden dat oplossingsgericht werken een antwoord kan zijn op de begeleiding van leerlingen met ADHD

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk