De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe kunnen Steunpunten Mantelzorg werkende mantelzorgers ondersteunen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe kunnen Steunpunten Mantelzorg werkende mantelzorgers ondersteunen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mantelzorgers die de zorgtaken combineren met
betaald werk voelen zich vaker overbelast dan
mantelzorgers zonder betaald werk. Het is op dit
moment echter onduidelijk voor Steunpunten
Mantelzorg hoe werkende mantelzorgers het beste
ondersteund kunnen worden. Doordat deze kennis
ontbreekt, ligt er op dit moment geen passend
ondersteuningsaanbod voor werkende mantelzorgers.
Het doel van dit onderzoek is dan ook om kennis en
inzicht te geven over hoe Steunpunten Mantelzorg
werkende mantelzorgers kunnen ondersteunen. Aan de
hand van deze kennis zullen er aanbevelingen
geformuleerd worden voor Steunpunten Mantelzorg,
waarmee zij overbelasting van werkende mantelzorgers
kunnen tegengaan.
Hoe kunnen Steunpunten Mantelzorg werkende
mantelzorgers ondersteunen? Dat is de hoofdvraag van
dit onderzoek. Omdat dit onderzoek zich richt op
meningen en ervaringen en niet op cijfers, is er
gekozen voor kwalitatief onderzoek. Er zijn tien
werkende mantelzorgers uit Noord-Brabant
geïnterviewd voor dit onderzoek. Hiervoor is gebruik
gemaakt van topicinterviews. De topiclijst hiervoor is
aan de hand van theoretische onderbouwing opgesteld
en heeft houvast geboden tijdens de interviews. De
interviews zijn opgenomen en geanalyseerd, wat geleid
heeft tot een codeboom. Deze codeboom is gebruikt
om antwoord te geven op de deelvragen. Met die
resultaten was het uiteindelijk mogelijk om de
hoofdvraag te beantwoorden.
Geconcludeerd kan worden dat de meerderheid van de
respondenten de combinatie tussen werk en
mantelzorg zwaar vindt. Tijd voor ondersteuning is er
echter vaak niet. Een tekort aan tijd is dan ook de
meest genoemde reden van de respondenten om geen
gebruik te maken van het aanbod van Steunpunten
Mantelzorg. Daarom kan het aanbod van Steunpunten
Mantelzorg het beste zo laagdrempelig en effectief
mogelijk worden gemaakt. Werkende mantelzorgers
hebben vooral behoefte aan praktische ondersteuning.
Wanneer werkende mantelzorgers snel kunnen binnen
lopen op momenten dat het hen uitkomt, zullen zij hun
vragen eerder bij de Steunpunten Mantelzorg
neerleggen. Verder is er behoefte aan
hobbymomenten, informatieavonden, lotgenotencontact
buiten werktijden en vrijwilligers die tijdelijk de
zorgtaken kunnen overnemen. Bij sommige
Steunpunten Mantelzorg zijn deze mogelijkheden er al,
maar vaak weten werkende mantelzorgers dat niet. Er
wordt dan ook aanbevolen om hier meer bekendheid
over te geven.
Daarbij geven een aantal respondenten aan dat zij van
het kastje naar de muur worden gestuurd, omdat
organisaties en gemeenten vaak naar elkaar wijzen.
Steunpunten Mantelzorg kunnen dan ook fungeren als
een vast informatiepunt dat werkende mantelzorgers
kan inlichten over de huidige ontwikkelingen. Het
Steunpunt Mantelzorg kan ook indirecte ondersteuning
bieden, door werkgevers en ziekenhuizen voor te
lichten over het belang rekening te houden met de
werkende mantelzorger. Tot slot is het belangrijk om
het huidige aanbod van lotgenotengroepen en
cursussen te laten bestaan. Meerdere respondenten
geven aan daar erg veel steun uit te halen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
PartnersLEV groep Helmond
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk