De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Als het goed is zit de pret niet in de lesstof maar in het het leren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Als het goed is zit de pret niet in de lesstof maar in het het leren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe hoogbegaafde leerlingen in groep 4 tijdens Me-time, het beste tot leren kunnen komen. Me-time is een werkvorm die op de onderzoeksschool wordt toegepast waarbij leerlingen autonomie en tijd geboden wordt om zichzelf te ontwikkelen in zelf gekozen leerdoelen. Kernbegrippen voor dit onderzoeken zijn hoogbegaafdheid, Me-time, Essentieel Leren, autonomie en motivatie. Daarbij zijn autonomie en motivatie kernkwaliteiten van Me-time, wat op zijn beurt weer een activiteit passend binnen de visie van Essentieel Leren is. Essentieel Leren is een onderwijs visie waar de onderzoeksschool door geïnspireerd wordt. Me-time leidt tot leren bij (hoog) begaafde leerlingen uit mijn groep 4 mits er vooraf een helder doel is geformuleerd en gebruik wordt gemaakt van de structuur van mijn stappenplan gebaseerd op het TASC model. Tijdens het proces is het aan de leerkracht om te monitoren of de leerling gericht op dat einddoel stappen aan het maken is. De begeleiding van de leerling bestaat uit aanzetten tot kritisch nadenken en het geven van feedback op het proces. Deze feedback richt zo op hetgeen er goed gaat alsook hetgeen er beter kan en hoe de leerling verder kan. Geconcludeerd kan worden dat Me-time prima past binnen de leerbehoefte van de hoogbegaafde leerling. Kenmerken van Me-time als het bieden van autonomie en de noodzaak tot onderzoekend en kritisch werken sluiten aan bij leerbehoeften die de hoogbegaafde leerling heeft. Hierbij is het wel van belang dat de hoogbegaafde leerling gemonitord wordt in zijn proces zodat er bijsturing kan plaatsvinden indien nodig.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2018-08
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk