De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rekentaal in de steigers

schooltaalstimulerende strategieën bij reken-wiskundeonderwijs

Open access

Rechten:
1e prijs LOPON2 scriptieprijs 2018

Rekentaal in de steigers

schooltaalstimulerende strategieën bij reken-wiskundeonderwijs

Open access

Rechten:
1e prijs LOPON2 scriptieprijs 2018

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de directie van de casusschool, naar aanleiding van de toename van het aantal nieuwkomers op de casusschool en de vraag naar kennis en vaardigheid op het gebied van tweedetaalverwerving die hieruit volgt. Het onderzoek is gericht op het goed vormgeven van onderwijs aan nieuwkomers, met het oog op de tweedetaalverwerving van deze leerlingen. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de mate van toepassing van de strategieën gericht op het stimuleren van de schooltaal bij leerlingen tijdens de reken-wiskundeles in de
middenbouw. Hiervoor is gekeken naar tweedetaalverwerving, woordenschatontwikkeling, schooltaal, taalgericht vakonderwijs, scaffolding en schooltaalstimulerende strategieën. Dit heeft tot de volgende onderzoeksvraag geleid: ‘In hoeverre passen de middenbouwleerkrachten van de casusschool de strategieën met betrekking tot het stimuleren van schooltaal toe bij hun reken-wiskundeonderwijs?’ Om deze onderzoeksvraag zo goed mogelijk te beantwoorden, hebben niet-participerende observaties plaatsgevonden en is gebruikgemaakt van twee manieren van bevragen: een kennistoets en een zelfinschatting. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de middenbouwleerkrachten van de casusschool de schooltaalstimulerende strategieën toepassen bij hun reken-wiskundeonderwijs, maar dat zij dit doen in verschillende mate.
De inschattingen die de middenbouwleerkrachten maken, komen gedeeltelijk overeen met de werkelijkheid, maar wijken op sommige gebieden ook sterk af. Gebrek aan kennis over het onderwerp zou de spreiding van de resultaten kunnen verklaren. Aan de hand van deze conclusies zijn drie aanbevelingen gedaan: kennis over schooltaal vergroten, richtlijnen en training realiseren en vervolgonderzoek doen om een totaalbeeld te verkrijgen.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2018-05-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk