De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderwijsbehoeften in een groepsbespreking op het mbo

praktijkgericht ontwerponderzoek

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Onderwijsbehoeften in een groepsbespreking op het mbo

praktijkgericht ontwerponderzoek

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 wordt van mbo-instellingen verwacht dat zij onderwijs aanbieden dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van alle studenten. Dit kunnen zij doen doordat de financiering voor extra ondersteuning niet meer gekoppeld is aan studenten met een diagnose, maar opgenomen is in het lumpsum, waardoor dit bedrag voor alle studenten ingezet kan worden (Ledoux & Waslander, 2020). Daarbij heeft er een verschuiving plaatsgevonden van vooral ondersteuning aanbieden buiten de klas aan individuele studenten naar aansluiten bij de onderwijsbehoeften van alle studenten in de klas (Eimers & Kennis, 2018). Handelingsgericht werken (HGW) kan het bieden van passend onderwijs ondersteunen (Pameijer, 2020). Vanuit de cyclus voor HGW zouden de groepsbesprekingen een goede plek zijn om de onderwijsbehoeften van de studenten in de klas met het onderwijsteam te bespreken. In de huidige studentbesprekingen van de afdeling waar het onderzoek plaatsvindt, is alleen aandacht voor het geven van een studieadvies. Daarom is de onderzoeksvraag:
Hoe kan een afdeling op ROC Midden Nederland voor het eerste leerjaar van de studentbespreking tot een groepsbespreking komen, waarin naast de onderdelen voor het studieadvies ook de onderwijsbehoeften voor alle studenten aan bod komen?

Vijftien medewerkers (N=15) van een afdeling van ROC Midden Nederland (ROCMN) namen deel aan dit onderzoek. Zij hebben digitale vragenlijsten beantwoord. Ook zijn er focusgroepen en interviews georganiseerd. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn aanvullende data verzameld door middel van documentonderzoek en literatuuronderzoek. Aan de hand van 30 ontwerpeisen is driemaal een formulier voor de groepsbespreking ontwikkeld en is dit formulier tweemaal getest en geëvalueerd.

Uit dit onderzoek blijkt dat een formulier voor de groepsbespreking, waarin 30 ontwerpeisen zijn verwerkt, een leidraad kan bieden voor de groepsbespreking. Concluderend zorgen de 30 verwerkte ontwerpeisen in het formulier voor de groepsbespreking (groepsbespreking 3.0) ervoor dat zowel het studieadvies als de onderwijsbehoeften van alle studenten in beeld zijn. Hierop volgend kunnen groepsinterventies opgesteld worden.
Doordat de onderwijsbehoeften van alle studenten in beeld worden gebracht en hierover kritisch met elkaar in gesprek wordt gegaan aan de hand van het ontworpen formulier voor de groepsbespreking, draagt dit onderzoek bij aan het zetten van een eerste stap naar het bieden van passend onderwijs. Dit ontwerp is specifiek ontworpen voor de afdeling waar dit onderzoek heeft plaatsgevonden, hierdoor kan het niet direct overgenomen worden voor andere afdelingen, maar wel ter inspiratie dienen.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2021-06-18
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk