De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De eerste stap naar de verbetering van 'mijn' begrijpend leesonderwijs!

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De eerste stap naar de verbetering van 'mijn' begrijpend leesonderwijs!

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op mijn school worden onvoldoende resultaten bereikt op het gebied van begrijpend lezen. De school werkt via de RMM methode (Cremers & Van Roozendaal, 2016) met daarin begrijpend lezen verwerkt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de methode Nieuwsbegrip. Over het algemeen ervaren de leerkrachten dat ze kennis en vaardigheden missen om goed aanbod te bieden. In het theoretisch kader heb ik onderzocht welke factoren van belang zijn voor het begrijpend leesproces. Er wordt onderzocht welke leerkrachtvaardigheden aandacht verdienen en welke middelen hiervoor gebruikt kunnen worden. Het EDI wordt besproken in combinatie met het GRRIM model. Specifiek wordt er gekeken naar het modelen binnen deze modellen. Ook wordt het gebruik van strategieën onder de loep genomen aangevuld met lessen Close Reading. Vanuit de probleemstelling en het theoretisch kader heb ik de onderzoeksvraag geformuleerd: Hoe kan ik mijn leerkrachtvaardigheden optimaliseren gelet op een effectieve instructie, middels de instructiemodellen GRRIM en EDI met aandacht voor het modelen zodat de resultaten voor begrijpend lezen bij de leerlingen van mijn groep verbeteren? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden heb ik de volgende deelvragen geformuleerd; 1. Wat is het startniveau voor begrijpend lezen van de leerlingen van mijn groep? 2. Hoe kan ik de leerkrachtvaardigheden (werken met het instructiemodel en het modelen) optimaliseren om het niveau van de leerlingen te verhogen? 3. Wat is het eindniveau voor begrijpend lezen van de leerlingen na de interventies en dus het effect hiervan? Ik voer mijn actieonderzoek op klassenniveau om zo antwoorden te vinden op mijn deelvragen. Uit mijn dataverzameling en analyse van het startniveau blijkt dat de leerlingen een te laag functioneringsniveau hebben op het gebied van begrijpend lezen. Ook voldoen mijn leerkrachtvaardigheden niet aan de norm. Tijdens het uitvoeren heb ik gewerkt middels het EDI aangevuld met de stappen van het GRRIM model. Dit zorgt voor een goede structuur en opbouw van de les. Bij alle lessen is veel aandacht voor het modelen. Omdat dit ook erg aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen binnen ons onderwijs. Ik heb de ene week strategieën aangeboden en de andere week gewerkt middels Close Reading. Het resultaat van de interventies heb ik verzameld en geanalyseerd. In de loop van het onderzoek zijn mijn vaardigheden verbeterd. De leerlingen laten over het algemeen een minimale groei zien op de resultaten. Een aantal leerlingen blijft gelijk of gaat achteruit op de Cito toets. Op de toets van Nieuwsbegrip waarin de strategieën worden getoetst zien we wel een mooie groei in resultaat. Uit dit onderzoek blijkt dat mijn interventies en aanpak een positief resultaat hebben gehad op de toetsresultaten. Deze zijn minimaal waardoor ik kan concluderen dat er nog veel aandacht nodig is om de resultaten nog meer te verbeteren. Hiervoor heb ik aanbevelingen geformuleerd voor het team op onze school. Vooral gericht op het management team om verder onderzoek aan te gaan en meer aandacht te vestigen op het vakgebied begrijpend lezen.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2018-06
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk