De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De ervaringen van patiënten in de chronische fase na een CVA, hun mantelzorger en zorgverleners met de efficiëntie van triage binnen de ketenzorg

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De ervaringen van patiënten in de chronische fase na een CVA, hun mantelzorger en zorgverleners met de efficiëntie van triage binnen de ketenzorg

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Introductie: Het doel van deze studie was onderzoek te doen naar de ervaring van patiënten die een beroerte hadden gehad, hun mantelzorgers en zorgprofessionals over de efficiëntie van beslismomenten (triage) binnen het behandeltraject van de verleende ketenzorg. Dit onderzoek is gericht op patiënten die zich in de chronische fase na een beroerte bevinden.
Methode: Dit onderzoek bestond uit een kwalitatieve studie waarbij bij patiënten (n=4) en hun mantelzorgers (n=4) een semigestructureerd interview is afgenomen. Het interview was in vijf clustervragen ingedeeld: (1) algemene gegevens, (2) herinnering aan de beroerte en het vervolgtraject, (3) beleving van triagemomenten en ketenzorg, (4) de huidige situatie en (5) overige relevante informatie. De interviews zijn bij de patiënten thuis afgenomen. De interviews zijn getranscribeerd en gecodeerd en in thema’s ingedeeld. Daarnaast is er een kwantitatief onderzoek uitgevoerd in de vorm van een enquête onder verschillende zorgprofessionals (n=12). Het betrof een overkoepelende enquête waarbij de volgende thema’s zijn gebruikt: (1) thuissituatie, (2) triageproces, (3) triagemomenten, (4) overdracht en (5) behandelplan. Voordat de enquête in gebruik werd genomen is een pilot afgenomen.
Resultaten: De volgende thema’s zijn vanuit het coderen van de interviews naar voren gekomen: (1) overgang naar huis, (2) informatievoorziening, (3) betrokkenheid van de zorgprofessionals, (4) nazorg en (5) doorlopen traject. Patiënten en mantelzorgers ervaren de overgang als een geleidelijk proces waarin zij voldoende op de hoogte werden gehouden en betrokken werden door de zorgprofessionals. Zorgprofessionals vinden dat het merendeel van de patiënten op de best passende plek zit; hoewel zij verdeeld zijn in hun antwoorden, beoordelen ze de triage en de voorbereiding op de terugkeer naar huis gemiddeld als voldoende.
Conclusie: In tegenstelling tot wat uit eerder onderzoek bleek, hebben patiënten en hun mantelzorgers positieve ervaringen met betrekking tot de efficiëntie van triage en de overgang naar huis. Zorgprofessionals zijn weliswaar wat verdeelder, maar beoordelen de efficiëntie van de triage gemiddeld als voldoende.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLogopedie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnerRivierenlandziekenhuis te Tiel
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk