De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een reis over spoor 2

Een interventierapport over professionaliseren van de spoor 2 dienstverlening van Thaeles

Rechten:

Een reis over spoor 2

Een interventierapport over professionaliseren van de spoor 2 dienstverlening van Thaeles

Rechten:

Samenvatting

“Een reis over spoor 2” is een interventie die ontwikkeld is om verdere professionalisering binnen de spoor 2 dienstverlening van Thaeles plaats te laten vinden. Het aantal bedrijven en zzp’ers die spoor 2 dienstverleningen aanbieden is in de afgelopen jaren gegroeid. Dit zorgt voor veel concurrentie.
Binnen Thaeles begeleiden enkele coaches/adviseurs de spoor 2 dienstverlening. De coaches/adviseurs binnen Thaeles hebben een grote mate van autonomie. Mede hierdoor zitten er grote verschillen in de manier waarop een coach/adviseurs een spoor 2 dienstverlening uitvoert. Daarnaast geven de coaches/adviseurs aan dat er meer kennisdeling binnen de organisatie mag plaatsvinden op het gebied van spoor 2 trajecten. Naar aanleiding van de hiervoor benoemde punten is er een interventie ontwikkeld voor de spoor 2 dienstverlening. Het uitgangspunt van de interventie is het verder professionaliseren als team binnen de dienstverlening. De interventie richt zich op alle spoor 2 coaches/adviseurs van Thaeles.

De interventie begint met een startbijeenkomst waarin de deelnemers het startpunt bepalen van waaruit de dienstverlening verder geprofessionaliseerd kan worden. Vanuit het startpunt is de interventie doorontwikkeld. De interventie bestaat uit drie onderdelen. In onderdeel 1 wordt de visie op de spoor 2 dienstverlening aangescherpt. De spoor 2 dienstverlening kent vier belangrijke stakeholders (het UWV, de kandidaat, de opdrachtgever en Thaeles). In onderdeel 2 wordt per stakeholder een doel geformuleerd dat bijdraagt aan professionalisering. In onderdeel 3 worden deze doelen concreet gemaakt en krijgt ieder doel een plan van aanpak. Deze plannen zijn zo opgesteld dat ze uitgevoerd kunnen worden. Dit is tevens de beoogde einduitkomst van de interventie. Deze uitkomst moet ervoor zorgen dat de coaches/adviseurs actiever aan de slag gaan met het professionaliseren van de dienstverlening.

Uit de test en evaluatie komt naar voren dat de beoogde uitkomst van de interventie behaald is. Echter is de weg ernaartoe anders verlopen dan vooraf verwacht werd. Het beoogde effect is deels bereikt. Naar aanleiding van de interventie is er een werkgroep ontstaan die waarborgt dat de in de interventie beschreven doelen behaald worden. Deze groep is actiever bezig met het professionaliseren van de dienstverlening dan voorheen binnen Thaeles gebruikelijk was. Bij de deelnemers die geen deel uitmaken van de werkgroep wordt tot op heden minder actie gezien.Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingHuman Resource Management (HRM)
AfdelingFontys Hogeschool HRM en Psychologie
AfstudeerorganisatieThaeles
Datum2020-04-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk