De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Integraal werken om zelfstandig wonen te stimuleren

Ondersteuning vanuit de Wmo aan jongvolwassenen met ASS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Integraal werken om zelfstandig wonen te stimuleren

Ondersteuning vanuit de Wmo aan jongvolwassenen met ASS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de aandacht voor het stimuleren van zelfstandig wonen sterk toegenomen. Vanuit de Wmo gaan Wmo consulenten op zoek naar hoe mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Mensen worden geacht hierbij gebruik te maken van het informele netwerk en algemene voorzieningen. Waar nodig kan er vanuit de Wmo op zoek worden gegaan naar maatwerk, waardoor een burger ambulante begeleiding kan krijgen. Uit eerder onderzoek blijkt dat jongvolwassenen met ASS zich vaak in een complexe situatie bevinden. Het is voor hen van belang dat er wordt bekeken hoe zij zo passend mogelijk kunnen worden ondersteund. Wmo consulenten zijn zoekende in hoe zij integraal kunnen werken, omdat de decentralisaties hier niet op zijn ingericht.

Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken op welke manier Wmo consulenten het beste integraal kunnen werken in de ondersteuning aan jongvolwassenen met ASS, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met het stimuleren van zelfstandig wonen. Om dit in kaart te brengen zijn zeven Wmo consulenten van één gemeente geïnterviewd. Daarnaast zijn de ervaringen en behoeften van vier jongvolwassenen met ASS geanalyseerd.

Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat een actieve rol van de Wmo consulent in de ondersteuning aan jongvolwassenen met ASS ontzettend belangrijk is. Het is duidelijk geworden dat er in iedere afzonderlijke casus op zoek moet worden gegaan naar de meest passende integrale werkwijze. Door op zoek te gaan naar maatwerk in de ondersteuning kan het zelfstandig wonen gestimuleerd worden. In het zelfstandig wonen is het belangrijk dat de cliënt – de jongvolwassene met ASS – de regie houdt. Alleen hierdoor kan de integrale werkwijze van de Wmo consulent en het stimuleren van zelfstandig wonen aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Hierbij is het zoeken naar afstemming en het leren kennen van verschillende werkwijzen van groot belang.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2020-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk