De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

SpelenderWOORDwijs

De actieve woordenschat gestimuleerd door de verteltafel

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

SpelenderWOORDwijs

De actieve woordenschat gestimuleerd door de verteltafel

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

""Een verteltafel is een plaats (dat kan een tafel, een koffer of een kast) in de groepsruimte zijn, waar een verhaal of prentenboek is uitgebeeld met behulp van figuren en attributen, waarmee de pedagogisch medewerker of leerkracht samen met de kinderen het verhaal kan naspelen" zo lezen we bij Van Megen (2009, p. 9). Met dit onderzoek bewijs ik dat de verteltafel in een kleuterklas een waardevolle bijdrage levert aan de actieve woordenschat.
Dit onderzoek is uitgevoerd in groep 1d, de experimentele groep. Groep 1a heeft als controlegroep gefunctioneerd. Als nulmeting is in beide groepen een woordenschattoets afgenomen, die de actieve woordenschat m.b.t. het prentenboek "Een trouwe dienaar van de koning" van M. Velthuijs (1998) toetst.
Vervolgens is in beide groepen dit prentenboek op dezelfde manier aangeboden en voorgelezen. De verteltafel is ingericht alleen in de experimentele groep. In deze groep hebben alle kinderen twee keer met de verteltafel gespeeld. Na afloop van het verteltafelspel is in beide groepen opnieuw de woordenschattoets afgenomen. Hieruit blijkt dat de actieve woordenschat in de experimentele groep meer is toegenomen dan in de controlegroep. Andere conclusies die getrokken worden zijn:
• Kinderen met een kleine actieve woordenschat profiteren meer dan de andere kinderen van het spelen met de verteltafel.
• Als het gaat om makkelijke kernwoorden, leren de kinderen d.m.v. de verteltafel nauwelijks meer dan alleen door het voorlezen. Moeilijke kernwoorden leren de kinderen wel sneller door het verteltafelspel.
• Het meespelen van de leerkracht met de verteltafel blijkt van belang voor de toename van de actieve woordenschat.
Hieruit volgt de aanbeveling: Bij ieder thema, een verteltafel! Vooral voor de kinderen met een lage woordenschat is dit noodzakelijk. Leerkrachten moeten de tijd ervoor nemen om mee te spelen.
"

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk