De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Lekker lezen!

een onderzoek naar het vergroten van leesmotivatie

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Lekker lezen!

een onderzoek naar het vergroten van leesmotivatie

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkgericht onderzoek is tot stand gekomen vanuit de wens om leerlingen met plezier te laten lezen. Na het vele malen aanhoren dat lezen stom is en kinderen die tijdens het stillezen liever naar het plafond staren dan in hun boek lezen, was het tijd voor dit onderzoek. Volgens Gubbels, Van Langen, Maassen en Meelissen (2019) dalen de leesvaardigheid en het leesplezier van Nederlandse leerlingen al jaren significant. De focus van dit onderzoek is om zicht te krijgen op hoe leesmotivatie wordt ervaren door leerkrachten en leerlingen binnen de Hildegaertschool en hoe dit volgens hen en volgens eerdere onderzoeken en literatuur verhoogd kan worden. Het doel van dit onderzoek is om de leesmotivatie van de leerlingen van groep 5, 6 en 7 te verhogen. Hieruit is de volgende onderzoeksvraag ontstaan:

Op welke wijze kunnen de leerkrachten van groep 5, 6 en 7 van de Hildegaertschool interventies inzetten om de leesmotivatie van de leerlingen te vergroten?

Om antwoord te krijgen op deze onderzoeksvraag, is er een actieonderzoek gestart. Middels vragenlijsten gericht op de leesinteresse en leeswaardering (Van de Mortel & Förrer, 2013) zijn de interesses en leesmotivaties van de leerlingen in beeld gebracht. Uit de analyse bleek inderdaad dat 72% van de leerlingen lezen als negatief waardeerde. Op basis van het theoretisch kader en een focusgroep overleg met de betrokken leerkrachten, zijn interventies bedacht. Praten en discussiëren over lezen wordt als meest effectieve interventie gezien (Segers & Van Steensel, 2019; Leesmonitor – Het Magazine, 2018; NRO, 2020). In een periode van vier maanden tijd zouden de bedachte interventies worden uitgevoerd. Vanwege de Corona-maatregelen en de schoolsluiting is deze tijd echter ingekort. Na het heropenen van de scholen kwamen prioriteiten elders te liggen. Helaas zijn niet alle interventies op effectieve wijze uitgevoerd. Tijdens de nameting bleek dat de leerkracht die voorleest en het zichtbaar maken van de uitgelezen boeken, zorgden voor de grootste verhoging van motivatie bij de leerlingen. Uit de vragenlijsten van Van de Mortel en Förrer (2013) bleek echter dat de leerlingen van alle drie de groepen lezen negatiever in plaats van positiever zijn gaan waarderen. In een focusgroep interview vertelde de betrokken leerkrachten dat zij deze negatievere houding niet herkennen. Uitvoering van de aanbevelingen voor het vervolg van dit onderzoek leiden hopelijk tot gunstigere resultaten en een verbetering van de leesmotivatie van de leerlingen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2021-06-30
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk