De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik wil advocaat worden

ONDERZOEK NAAR DE VISIE VAN TURKSE EN MAROKKAANSE OUDERS EN HUN KINDEREN OP HET KWADRANT ALS SCHOOL

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Ik wil advocaat worden

ONDERZOEK NAAR DE VISIE VAN TURKSE EN MAROKKAANSE OUDERS EN HUN KINDEREN OP HET KWADRANT ALS SCHOOL

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit onderzoek naar de visie van allochtone Turkse en Marokkaanse ouders en hun kinderen op Het Kwadrant als school voor praktijkonderwijs blijkt dat de meerderheid van deze allochtone groepen negatief kijkt naar het praktijkonderwijs zoals dat gegeven wordt door Het Kwadrant. Turken en Marokkanen hebben bijna dezelfde visie. In zijn algemeenheid blijkt dat beide groepen onderwijs zeer belangrijk vinden en dat zij ook hoge aspiraties koesteren voor hun kinderen. Vanwege het ontbreken van een goed inzicht in het onderwijsstelsel in het algemeen en in het praktijkonderwijs in het bijzonder en het ontberen van een goede Nederlandse taalvaardigheid zijn die aspiraties echter niet altijd realistisch. In het onderzoek is verder gebleken dat de visie van de Marokkaanse en Turkse ouders en hun kinderen niet overeenkomt met hetgeen Het Kwadrant als doel heeft, namelijk haar leerlingen begeleiden naar een baan. Zo blijkt dat ze meer gericht zijn op prestaties en dat ze willen dat hun kinderen hoger opgeleid worden om op de maatschappelijke ladder te stijgen hetgeen onhaalbaar is vanwege hun licht verstandelijke beperking. De visie van deze twee allochtone groepen is mede bepaald door een aantal sociale, economische en culturele factoren onder andere opleidingsniveau en taalvaardigheid. Communicatie vanuit Het Kwadrant bevordert dit niet. Slechts minder dan de helft van de respondenten is tevreden met de informatie die de school geeft en minder dan de helft voelt zich betrokken bij de school. Het Kwadrant doet veel aan betrokkenheid van ouders bij haar onderwijs, maar dat is nog niet toegespitst op allochtone ouders. Het Kwadrant moet nog investeren om de tegenstrijdige visies bij elkaar te halen. De school dient zelf initiatief te nemen tot beter communiceren met als doel: met deze ouders tot samenwerking te komen. Samenwerking tussen leerkrachten en Turkse en Marokkaanse ouders moet gebaseerd zijn op een gedeeld patroon van normen en waarden, vertrouwen en respect voor elkaars kwaliteiten. Daarnaast moet men uiteraard niet alleen gericht zijn op eigenbelang, maar ook oog hebben voor de belangen van de ander. Het is noodzakelijk dat personeelsleden bereid en in staat zijn tot samenwerking met verschillende groepen allochtone ouders om met hen op één lijn te komen omdat het Kwadrant steeds meer allochtone leerlingen aanneemt. Scholing van de leerkrachten in interculturele communicatie is daarom een absolute voorwaarde om met allochtone ouders optimaal samen te werken en wederzijds van elkaars kwaliteiten te kunnen profiteren

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk