De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meervoudige Intelligentie binnen het kernconcept Tijd en Ruimte: Onderzoek in het kader van het Fontys Opleidingscentrum voor Speciale Onderwijszorg

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Meervoudige Intelligentie binnen het kernconcept Tijd en Ruimte: Onderzoek in het kader van het Fontys Opleidingscentrum voor Speciale Onderwijszorg

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek naar meervoudige intelligentie is gedaan op Basisschool Academische Basisschool DOK12. Dit binnen een samenwerkingsverband met alle leerkrachten van DOK12 en studenten van de Hogeschool Domstad. Basisschool DOK12 werkt met kernconcepten; de onderzoeksvraag heeft zich toegespitst op meervoudige Intelligentie binnen het kernconcept Tijd en Ruimte. Middels literatuur onderzoek is onderzocht wat Meervoudige Intelligentie is en hoe dit past binnen de visie op leren op DOK12. Er is gekeken naar de relatie tot de kernconcepten en wat de kritieken op meervoudige intelligentie en op de kernconcepten zijn. De relatie wordt gelegd met inclusief onderwijs; hoe past meervoudige intelligentie binnen inclusief onderwijs. Er is vanuit meerdere gezichtpunten onderzoek gedaan en er zijn veel mensen bij betrokken geweest. Leerkrachten hebben een bezoek gebracht aan andere scholen die al meerdere jaren ervaring hebben met het werken met meervoudige intelligentie en met het werken met kernconcepten. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn bevraagd door middel van enquêtes. Ook zijn leerkrachten zich bewuster geworden van wat meervoudige intelligentie is en hoe er mee gewerkt kan worden specifiek binnen het kernconcept Tijd en Ruimte. Door deze manier van bevragen zijn al deze betrokkenen zich meer bewust geworden van het begrip meervoudige intelligentie en heeft men meer besef van hun eigen sterke en zwakke intelligenties. Door het ontwikkelen van een handzaam format is er de mogelijkheid ontstaan om alle kernconcepten M.I. in te richten. Dit format is ontwikkeld met medewerking van alle leerkrachten van DOK12 en de Academische Pabo studenten. Dit onderzoek heeft hierdoor bijgedragen aan de schoolontwikkeling van DOK12. De conclusie van het onderzoek is dat meervoudige intelligentie past binnen de visie op leren op DOK12 en dat DOK12 al ver gevorderd is in het invoeren van meervoudige intelligentie.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk