De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat ambulante begeleiders nodig hebben bij het vergroten van de zelfredzaamheid van EPA-cliënten met behulp van eHealth

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Wat ambulante begeleiders nodig hebben bij het vergroten van de zelfredzaamheid van EPA-cliënten met behulp van eHealth

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Organisatie X is sinds de coronapandemie in 2020 steeds meer hun hulpverlening gaan digitaliseren. EHealth is sindsdien door organisatie X geïmplementeerd binnen de ambulante hulpverlening.
De eHealth vorm die organisatie X gebruikt heet Minddistrict. Dit is een eHealth platform waar ambulante cliënten van organisatie X online kunnen werken aan leerdoelen en psycho-educatie kunnen krijgen. Het doel van eHealth is volgens organisatie X het vergroten van de zelfredzaamheid. Het valt op dat ambulante begeleiders en cliënten onvoldoende kennis en ervaring hebben om de zelfredzaamheid van cliënten te kunnen vergroten met behulp van eHealth. Allereerst is er een theoretisch onderzoek gedaan, welke te vinden is in hoofdstuk 2, het Theoretisch kader. Hier komt naar voren welke verschillende factoren van invloed zijn op het vergroten van de zelfredzaamheid met behulp van eHealth. Daarnaast is duidelijk geworden dat de mate van het bereiken van zelfredzaamheid per cliënt verschillend is. In het Theoretisch kader is te vinden welke voorwaarden en afspraken er hangen betreft het gebruiken van eHealth binnen een hulpverleningsorganisatie. Er zijn interviews afgenomen met ambulante begeleiders, cliënten en een specialist van organisatie X. Er is aan hen gevraagd hoe de huidige begeleiding betreft het vergroten van de zelfredzaamheid met behulp van eHealth is. Verder is hen gevraagd wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn met betrekking tot het vergroten van zelfredzaamheid met behulp van eHealth. Als laatste is er gevraagd wat de ambulante begeleiders en cliënten nodig hebben om de zelfredzaamheid te vergroten met behulp van eHealth. De resultaten zijn geanalyseerd. Er is onderzocht welke aanbevelingen er gedaan kunnen worden om de ambulante begeleiders van organisatie X te bieden in welke ondersteuning zij nog nodig hebben om de zelfredzaamheid van cliënten te kunnen vergroten met behulp van eHealth.
Uit dit onderzoek is gebleken dat er verbeteringen gedaan dienen te worden betreft de implementatie van eHealth naar het vergroten van zelfredzaamheid van de EPA-cliënt. Het gaat hier om een tekort aan scholing, tekort aan terugkoppeling vanuit organisatie en tekort aan informatie over het toepassen van eHealth. Het bieden van sturing bij het gebruik van eHealth vanuit de ambulante begeleiders wordt gemist door de cliënten. Aan de hand van de conclusie zijn aanbevelingen geschreven. Er zijn zes aanbevelingen gedaan die een bijdrage kunnen leveren aan het implementeren, scholen en informeren van ambulante begeleiders en cliënten binnen organisatie X. De eerste aanbeveling laat zien hoe er door middel van een methodiek, Theory of change, een verandering gemaakt kan worden binnen de werkwijze van een organisatie. Zeker omdat organisatie X eHealth binnen alle afdelingen van de organisatie in wil gaan zetten. Verder is er een aanbeveling gedaan betreft de herhaling van scholing. Om eHealth onder de aandacht te houden en het niet te laten verwateren wordt er aanbevolen om eHealth standaard op de agendapunten terug te laten komen. Om ambulante begeleiders voldoende te scholen in het gebruiken van eHealth wordt er aanbevolen om persoonlijke ontwikkelingsuren aan te stellen om extra aandacht voor persoonlijke ontwikkeling aan te bieden. Verder wordt er aanbevolen om een online handleiding
op te stellen betreft het vergroten van de
zelfredzaamheid met behulp van eHealth. Zo kunnen ambulante begeleiders te allen tijde even informatie op zoeken wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn. Daarnaast wordt aanbevolen om in de handleiding het aanspreekpunt betreft eHealth te formuleren. Aangezien het een online handleiding is kan dit makkelijk up-to-date gehouden worden door de handleiding opnieuw te uploaden.


Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2022-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk