De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteitsverbetering in een school richting geven.

een zoektocht naar rollen en kwaliteitskenmerken van een begeleider

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Kwaliteitsverbetering in een school richting geven.

een zoektocht naar rollen en kwaliteitskenmerken van een begeleider

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In kader voor mijn studie Master SEN ben ik via een actieonderzoek op zoek gegaan hoe ik De Toverboom , een school voor buitengewoon basisonderwijs, kan begeleiden in het ontwikkelen en bewaken van de onderwijskwaliteit bij leerlingen met specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften (De Lange, Schuman, & Montesano Montessori, 2011). De maatschappelijke en decretale verwachtingen zijn in dit proces een toetssteen.
Het cyclisch proces van handelingsplanning (HP) is voor mij een methodiek die ik hanteer in het onderzoek. Het onderzoek richt zich op de eerste fase van HP: De beginsituatie. Ik slaag er in relevante gegevens te verzamelen die nodig zijn om een zo goed mogelijk beeld van de school te krijgen. Door de gegevens te analyseren, ben ik in staat de ondersteuningsbehoeften van het schoolteam in kaart te brengen. Het verbeteren van de praktijk doe ik in samenwerking met het hele schoolteam. (Van der Zouwen, 2018).
Het onderzoek is onderbouwd door literatuur. Ik besteed aandacht aan de decretale verplichtingen die scholen voor buitengewoon onderwijs in Vlaanderen hebben. Zo is de cyclus van HP een essentiële voorwaarde die gesteld wordt. De onderwijsinspectie doet onderzoek in welke mate HP gerealiseerd wordt op school-, groeps- en individueel niveau. Om de kwaliteitsontwikkeling op schoolniveau te kunnen onderzoeken, wil ik inzicht krijgen hoe teams ontwikkelen en hoe je als begeleider hier een rol in kan spelen. Ik word geïnspireerd door het samenspel van de wetenschapper, de wijze en de schelm, zoals De Ronde (2012) zegt.
Door interviews, documentstudie, observaties en een enquête verzamel ik heel veel waardevolle informatie. De focusgroepinterviews geven diepgang aan de data die uit de enquête en documentstudie komen. Het creëert een vertrouwensband die tijdens het traject belangrijk is en tijdens mijn observaties heb mogen vaststellen.
Vanuit het onderzoek kan ik concluderen dat het beleidsteam van de school een belangrijke schakel is voor het verdere traject. Zij zijn de teamleden die de ontwikkelde kwaliteitscultuur moeten bewaken. Dit onderzoek krijgt nog een vervolg, want er moeten doelen gekozen worden om aan de behoeften van het schoolteam te werken. Ik zal het beleidsteam blijven ondersteunen in het traject door regelmatig vanuit een helikopterview te kijken naar de ontwikkelingen en een kritische vriend te zijn.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys
Datum2021-07-21
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk