De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe leer je kinderen lezen?

Het aanvankelijk leesonderwijs op Jenaplanbasisschool de Bijenkorf nader bekeken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe leer je kinderen lezen?

Het aanvankelijk leesonderwijs op Jenaplanbasisschool de Bijenkorf nader bekeken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"De ontwikkeling van leesvaardigheden is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van kinderen. Naar aanleiding van de slechte resultaten op de leestoetsen in groep 3 op basisschool de Bijenkorf is besloten te gaan onderzoeken hoe het leesonderwijs effectiever kan. Het doel van dit onderzoek is aanbevelingen te doen t.a.v. het leesonderwijs in groep 3 op basisschool de Bijenkorf.
Uit de theorie blijkt dat er een aantal factoren zijn die invloed hebben op de effectiviteit van het leesonderwijs in groep 3. Zo moet er al in groep 1 en 2 van de basisschool aandacht zijn voor de taalontwikkeling van kinderen. Daarnaast is de kwaliteit van de instructie van het leesonderwijs in groep 3 een belangrijke voorspeller voor het succes van het leesonderwijs. Verder is de kennis die de leerkracht heeft over het leesproces van belang. Naast het leesonderwijs is gekeken hoe er draagvlak gecreëerd kan worden om de aanbevelingen van het onderzoek in de praktijk te implementeren.
Aan de hand van de factoren die van belang zijn in het leesonderwijs, de methode Leeslijn en de Jenaplanvisie van de school is een vragenlijst samengesteld om in kaart te brengen hoe het in de praktijk op basisschool de Bijenkorf zit met het leesonderwijs. Deze is afgenomen bij 23 leerkrachten van basisschool de Bijenkorf. Aanvullend hierop is gekozen om nog bij zes leerkrachten van het middenbouwteam een semigestructureerd interview te houden voor verduidelijking en het vergroten van de betrouwbaarheid van het onderzoek.
Opvallende resultaten van het onderzoek worden weergegeven en aanbevelingen om het leesonderwijs op basisschool de Bijenkorf te verbeteren worden gedaan. Tevens worden er aanbevelingen gegeven over hoe er draagvlak gecreëerd kan worden om de aanbevelingen in de praktijk te brengen. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek worden gedaan.
"

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk