De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toekomstbestendig beroepsonderwijs: een kans voor LOB!

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Toekomstbestendig beroepsonderwijs: een kans voor LOB!

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het belang van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is groter geworden, omdat de wereld en de arbeidsmarkt onvoorspelbaarder en dynamischer zijn geworden (Expertisepunt LOB, 2018). De toekomst vraagt om een nieuwe onderwijskundige visie welke recht doet aan de behoeften van studenten, het bedrijfsleven en aan interne en externe ontwikkelingen van een onderwijsorganisatie. Binnen de organisatie waarvoor ik werkzaam ben wordt toekomstbestendig onderwijs vormgegeven door flexibilisering van het onderwijs met een geïntegreerde LOB-aanpak. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de rol en de professionaliteit van een docent.

In het kader van de masteropleiding Educational Needs voerde ik een praktijkgericht onderzoek uit wat zich richt op de realisatie van de geïntegreerde LOB-aanpak en het versterken van de professionele identiteit van de docenten en mijn rol, als LOB-expert, binnen die beroepspraktijk (Vloet & Van Swet, 2010). De doelstelling is om aanbevelingen te doen voor het versterken van loopbaanbegeleiding voor de docenten van het Scalda College voor Toerisme wat ten goede komt aan studenten, docenten en de flexibilisering van het onderwijs.

Hiertoe is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke initiatieven rond ondersteuning en samenwerking hebben docenten van het team Toerisme nodig bij het realiseren van een geïntegreerde LOB-aanpak binnen flexibilisering van het onderwijs?

Om de vraag te beantwoorden is een waarderend onderzoek (Cooperrider, Whitney & Stavros, 2008) als aanpak geselecteerd. Het biedt de mogelijkheid om in gesprek te gaan met wat voor betrokkenen waardevol is, wat er werkt en wat gezamenlijke ambities voor de gewenste toekomst zijn. Met de aanpak is gepoogd bewustzijn, draagvlak en samenwerking voor de verandering te bewerkstelligen.

Het onderzoek start met de aanleiding, het doel van het onderzoek en een zoektocht naar het positieve kernthema (verwoorden). Vervolgens kan de onderzoekcyclus beginnen. De eerste fase staat in het teken van wat er al is (verwonderen). In de tweede fase wordt gezamenlijk bekeken wat de gewenste situatie zou kunnen zijn (verbeelden), waarna in de derde fase een keuze voor een eerste stap richting de gewenste situatie wordt gemaakt (vormgeven). In de vierde fase gaat het team met een aantal actiepunten aan de slag voor de gewenste toekomst (verwezenlijken).

Op basis van het onderzoek is te concluderen dat voor de realisatie van een geïntegreerde LOB-aanpak een bredere professionaliteit, meer samenwerking en een structurele- en culturele omslag nodig is. Het onderzoek heeft geleid tot een top 5 van initiatieven en gerichte aanbevelingen wat een aanzet geeft tot de professionele ontwikkeling van het team Toerisme. De resultaten en aanbevelingen uit dit onderzoek kunnen gebruikt worden om het veranderproces van LOB verder vorm te geven, waarbij het waarderend perspectief verder ingezet kan worden.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2020-06-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk