De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Oplossingsgericht werken m.b.v. Kids' Skills

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Oplossingsgericht werken m.b.v. Kids' Skills

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hoofdzaken in dit praktijkonderzoek zijn:
-Allereerst de onderzoeksvraag: Hoe effectief is de inzet van oplossingsgericht werken om het speelpleingedrag op onze school te verbeteren?
Het onderzoek rond deze vraag is gericht op 3 doelgroepen:
-Als eerste de 4 bovenbouwgroepen (6, 6/7, 7 en 8) die steeds in conflict komen met elkaar tijdens de pauzes op het speelplein. Hoe kan ik het "ja maar hij….-gedrag" omzetten in een positieve instelling van de kinderen om te kijken naar het eigen aandeel in een conflict.

-Als tweede mijn collega's, hoe krijg ik hen enthousiast om ook oplossingsgericht te gaan werken en hiermee een positieve bijdrage te leveren voor mijn onderzoek. Hoe laat ik ze meehelpen met het oplossen van het speelpleinprobleem.

-Derde en zeker niet het minst belangrijke deel is mijn ontwikkeling als leerkracht tot gedragsspecialist. Daarbij is het onderdeel van de theorie rond het oplossingsgerichte werken, de theorie van het uitvoeren van onderzoeken en mijn zelfreflectie ook van
groot belang en van invloed op het schrijven van dit meesterstuk.

Resultaten van het uitgevoerde praktijkonderzoek:
1. Kinderen in de bovenbouw schalen de sfeer op het schoolplein nu hoger in (einddata in bijlage 5, p. 54).
2. Individuele kinderen waarmee ik gewerkt heb, voelen zich veiliger en prettiger op het speelplein (mondelinge evaluaties in logboek genoteerd).
3. Kinderen zijn zich meer bewust van hun eigen aandeel (mondelinge evaluaties in log-boek) en zijn mee gaan surveilleren.
4. Collega's schalen zich hoger in m.b.t. positieve reacties naar kinderen en de sfeer op het speelplein (data bijlage 5).
5. Mijn persoonlijke ontwikkeling als leerkracht heeft een enorme positieve invloed gehad door het werken met Kids' Skills (zie hoofdstuk 6: eindreflectie p. 36).

Toelichting:
Naast het werken met de 4 bovenbouwgroepen heb ik in mijn eigen groep ook met individuele kinderen en kleine groepjes gewerkt aan de sfeer en het welbevinden van kinderen. In het kort worden deze acties ook beschreven in dit meesterstuk (bijlage 7. p. 57-60) en de resultaten hiervan waren erg positief. Voor mij waren dat de succeservaringen die ik nodig had om gemotiveerd en enthousiast te blijven om het hele proces rond het speelplein ook af te ronden.
-Het resultaat met betrekking tot de bovenbouwgroepen is positief te noemen omdat kinderen zich meer bewust zijn geworden van hun eigen aandeel in conflicten. Dit is gebleken uit het feit dat kinderen zelf met het voorstel kwamen om mee te gaan surveilleren en dat ze hierdoor elkaar aanspreken op de verantwoordelijkheden die een ieder heeft. Met betrekking tot de inschaling op een schaal van 1 tot 10 is uit de data gebleken dat men in juni 2009 gemiddeld een 7 scoorde, en nu eind februari 2010 een 8. Dat is een heel punt vooruit en een goede motivatie om door te gaan met dit plan van aanpak zodat het niet verwatert en kinderen weer terugvallen in oude patronen.
Mijn collega's hebben hun visie ook aangepast. Van eerste vraag: "Wat moeten we gaan doen? Naar enthousiasme over de methode Kids' Skills. Zij schalen zich nu in op een 8, wat eerst een 7 was.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk