De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Instructie in de steigers ...:"

naar een strategische instructie op Praktijkschool De Singel

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

"Instructie in de steigers ...:"

naar een strategische instructie op Praktijkschool De Singel

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om Praktijkonderwijs-leerlingen beter voor te bereiden op de toekomstige maatschappij is het van belang dat zij op school niet alleen kennis en vaardigheden leren, maar ook gestimuleerd worden tot een actievere leerhouding waarbij zij meer verantwoordelijkheid leren nemen voor het eigen leren. Deze opvatting sluit aan bij de visie op competentiegericht leren.
Van Batenburg (2010) heeft aangetoond dat het Strategische instructiemodel in vergelijking met het Directe instructiemodel leerlingen meta-cognitieve vaardigheden aanleert welke leiden tot meer zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid met minstens even goede resultaten. Instructiegedrag dat strategisch handelen van leerlingen ondersteunt, moet voldoen aan kenmerken van 'scaffolding'. De docent biedt tijdelijk ondersteuning, steigers (scaffolds) en neemt deze weg wanneer de leerling de taak op eigen kracht kan volbrengen.
Uit dit praktijkonderzoek blijkt dat docenten van De Singel hun instructiegedrag zo vormgeven, dat zij gedurende de hele les veel sturing in handen blijven houden (docentgestuurd onderwijs-regime). Om over te gaan naar meer competentiegericht leren waarbij leerlingen een actievere, zelfstandigere en meer zelfverantwoordelijke leerhouding ontwikkelen, zouden docenten niet alleen hun instructievaardigheden met betrekking tot strategisch handelen verder mogen ontwikkelen, maar ook de meer algemene instructievaardigheden. Dit vraagt niet alleen om oefening maar ook om een gezamenlijke overtuiging van het belang van deze aangepaste instructie-aanpak met het oog op competentieontwikkeling van Praktijkonderwijs-leerlingen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk