De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het belang van een warme overdracht tussen voorschoolse- en vroegschoolse educatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het belang van een warme overdracht tussen voorschoolse- en vroegschoolse educatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De school waarop ik werkzaam ben is een kleine dorpsschool in West-Brabant. Sinds juni 2011 is onze school uitgegroeid tot een brede school. Binnen deze brede school fungeren drie organisaties: R.K. basisschool, kinderdagverblijf met BSO functie en een peuterspeelzaal. We noemen onszelf een brede school omdat er verschillende organisaties werkzaam zijn binnen één gebouw, maar de uitdraging daarvan is nog niet zichtbaar. Bij een brede school is het wenselijk om afstemming te creëren binnen een doorgaande lijn en daarnaast een goede overdracht binnen de brede school. Aangezien dit nog niet het geval is heb ik hieruit mijn verlegenheidsituatie gevormd. Vanuit bovenstaande verlegenheidsituatie ben ik gekomen tot de volgende onderzoeksvraag: Ik onderzoek hoe we tussen Peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf en de basisschool, tot samenwerking kunnen komen bij de overdracht van instromende leerlingen en jaarplanning. Dit wil ik doen, omdat ik wil weten wat de beginsituatie van deze instromende leerling is. Ik wil komen tot een voorstel van een afstemming voor een overdrachtsformulier en jaarplanning. Dit met als doel dat de doorgaande lijn niet begint bij groep 1 maar al start tijdens de voorschoolse periode. In dit onderzoek heb ik literatuur gelezen, ben ik in gesprek gegaan met de betrokken organisaties binnen onze brede school en heb ik vragenlijsten afgenomen en een duidelijk beeld gekregen van de huidige situatie om toe te werken tot naar de gewenste situatie. Daarnaast ben ik gaan kijken bij een andere brede school die al langere tijd als brede school fungeert. Alle bovengenoemde informatie heb ik geanalyseerd en zo ben ik gekomen tot zowel diverse conclusies als aanbevelingen. De producten van mijn onderzoek zijn: - Protocol aanmeldprocedure met overdrachtsformulier - Afgestemde jaarplanning waarbij de doorgaande lijn voorop staat

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk