De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Professionalisering door schoolspecifiek onderzoek

een onderzoek naar het handelen van een team in veelvoorkomende situaties op een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs

Open access

Professionalisering door schoolspecifiek onderzoek

een onderzoek naar het handelen van een team in veelvoorkomende situaties op een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs

Open access

Samenvatting

Teamleden van een School voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis zijn bevraagd over hun handelen in veelvoorkomende situaties. Daarmee is getracht zicht te krijgen op de actuele onderwijssituatie van de school. Elk teamlid heeft een vragenlijst ingevuld met daarop elf veelvoorkomende, dagelijkse situaties. Deze situaties zijn gekoppeld aan de competenties uit het generiek competentieprofi el van de speciale onderwijszorg. Voor elke situatie zijn op grond van veelvoorkomende gedragsbenaderingen enkele typerende handelingsmogelijkheden beschreven. De resultaten tonen aan dat teamleden binnen de school in geen enkele situatie eenduidig handelen. De betekenis van dit gegeven is voor het schoolteam een startpunt geworden in het streven naar eenduidigheid in regels, structuren en afspraken over handelingsmogelijkheden, vastgelegd in een zogenoemde Schoolbijsluiter. Het gebruikmaken van een schoolspecifieke vragenlijst en de interpretatie door de teamleden van de eigen gegevens lijkt zinvol als werkwijze om een school tot verbetering van het dagelijkse handelen te laten komen.

Toon meer
OrganisatieFontys
LectoraatLectoraat Evaluerend handelen in de speciale onderwijszorg
Gepubliceerd inTijdschrift voor Orthopedagogiek Agiel, Vol. 47, Uitgave: 11, Pagina's: 444-459
Datum2008-11
TypeArtikel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk