De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘Dit is toch geen gym?!’

fysieke activiteiten tijdens practicumlessen van natuurkunde : een onderzoek naar een brug tussen lichamelijke opvoeding en natuurkunde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

‘Dit is toch geen gym?!’

fysieke activiteiten tijdens practicumlessen van natuurkunde : een onderzoek naar een brug tussen lichamelijke opvoeding en natuurkunde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Verschillende leertheorieën geven aan dat lichamelijke activiteit bevorderlijk kan zijn voor het leerresultaat. Door dit toe te passen in een practicumles van natuurkunde zou het natuurkundige begrip, bestaande uit theoretische kennis en conceptuele kennis, verbeterd kunnen worden. De onderzoeksvraag luidde: ‘Wat is de invloed van een lessenreeks met lichamelijke practica op het natuurkundige begrip van derdejaars leerlingen op Pleinschool Helder in Eindhoven?’. Het onderzoek is uitgevoerd bij twee derde klassen, een interventieklas en een controleklas. Beide klassen hadden vijftien leerlingen. De interventieklas heeft binnen een lessenreeks van tien lessen twee practica gehad waarin de leerlingen zelf actief bezig waren. De controleklas heeft deze practica zónder lichamelijk aspect uitgevoerd. Het gat tussen de interventiegroep en de controlegroep is kleiner geworden met 1,3 punten. De effect size, berekend met de mediaan, is 0,80. De interventiegroep heeft bij de nameting de conceptvragen en de reproductievragen beter gemaakt dan bij de voormeting. De andere soort vragen zijn slechter gemaakt. De controlegroep heeft alle soorten vragen slechter gemaakt. Er kan voorzichtig worden geconcludeerd dat een lessenreeks met lichamelijke practica een groot positief effect heeft gehad op het natuurkundige begrip van de derdejaars leerlingen op Pleinschool Helder. Hierbij is vooral de conceptuele begripsvorming verbeterd.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar Lichamelijk Opvoeding
AfdelingFontys Sporthogeschool
PartnerPleinschool Helder te Eindhoven
Datum2017-05-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk