De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spelenderwijs automatiseren: rekensommen automatiseren doormiddel van rekenspelletjes?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Spelenderwijs automatiseren: rekensommen automatiseren doormiddel van rekenspelletjes?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het onderwijs kan op velerlei wijzen aandacht worden besteed aan het automatiseren van rekensommen. De vraag is echter welke aanpak het meest effectief is en welke het beste aansluit bij de onderwijsbehoeften van de zwakkere rekenaar. In het kader van dit onderzoek is er één methode nader onderzocht, namelijk het automatiseren door middel van rekenspelletjes. Er is hierbij uitsluitend gekeken naar het effect dat rekenspelletjes hebben op het automatiseren van plus- en minsommen tot 20.
In het theoretisch onderdeel van het onderzoek is de definitie van automatiseren nader omschreven en is uitleg gegeven over de rekenontwikkeling die vooraf gaat aan het automatiseren. Verder is aandacht besteed aan de voorwaarden en belemmeringen van het automatiseren en is uitleg gegeven hoe de leerkracht het automatiseren het beste kan bevorderen en welke rol rekenspelletjes daarbij kunnen spelen. Aansluitend hierop is het praktijkonderzoek beschreven. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in groep 4 van CBS 'De Schelp'. Gedurende zeven weken zijn er rekenspelletjes in de klas verzorgd. Al deze spelletjes werden klassikaal, in kleine groepjes in tweetallen of individueel uitgevoerd en duurden ongeveer 5 minuten per stuk.
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat dagelijks vijf minuten oefenen door middel van een rekenspelletje slechts een beperkt effect heeft op de vaardigheden van de leerlingen. Na afloop van het onderzoek bleken de vorderingen van de experimenteergroep vergelijkbaar met de vorderingen van de controlegroep. Wel bleek dat leerlingen bepaalde sommencategorieën beter waren gaan beheersen en dat de spelletjes een positieve bijdrage leverden aan de motivatie van de leerlingen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk