De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meer directe en dageljkse hulp aan leerkrachten binnen Passend Onderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Meer directe en dageljkse hulp aan leerkrachten binnen Passend Onderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Passend Onderwijs zorgt voor een zwaardere taak voor leerkrachten, naast het zorgen voor goede resultaten op het leerlingvolgsysteem is er nu het Passend Onderwijs bieden aan zorgleerlingen (Meijer, 2009).
Leerkrachten op de Damiaanschool willen meer directe en dagelijkse hulp voor zorgleerlingen in hun klas. In dit onderzoek is er gekeken hoe Passend Onderwijs zo uitgevoerd kan worden dat leerkrachten meer directe en dagelijkse hulp ervaren.
Aan de hand van de invoering van Passend Onderwijs in Nederland, Zweden, Bulgarije, Bosnië en Herzegovina wordt duidelijk dat het invoeren van Passend Onderwijs niet makkelijk is. Er vindt overdiagnosticering plaats. De diagnoses zijn niet altijd juist en de diagnose wordt als excuus gebruikt om niet aan een Passend
Onderwijsaanbod te voldoen. Kinderen met zware problematiek kunnen niet op regulier onderwijs verblijven. Er zijn bezuinigingen op onderwijs door de crisis en de samenwerking tussen school en de instanties rondom de school verloopt soms niet goed (Van Doorn, 2005, Brodin & Lindstad, 2007 en Tsokova & Becirevic, 2009).

Tevens wordt er binnen het onderzoek specifiek gekeken naar de rol van de leerkracht bij Passend Onderwijs. Er komen nieuwe taken bij voor de leerkracht. De leerkracht signaleert leerlingen met zorg, hij staat open voor het veranderen van didactiek, pedagogiek en gedrag in de klas. De Intern begeleider en de Remedial teacher zorgen voor coaching en consultatie (Meijer, 2009).

Het Passend Onderwijs op de Damiaanschool wordt uitgevoerd aan de hand van de zorgsystemen: de 1- Zorgroute en het Vijf-stromenmodel en de nieuwe werkwijze: Handelingsgericht Werken. Deze manier van werken heeft meer aandacht voor de onderwijsbehoeften van de leerling, systematiek en transparantie in geboden zorg, een doelgerichtere opzet, voor een transactioneel kader tussen bijvoorbeeld
leerkracht en leerling, constructieve samenwerking tussen leerkracht, ouder en andere hulpverleners en voor de positieve aspecten van het kind en de personen rondom het kind (Pameijer & Van Beukering, 2007).

Door inachtneming van problematiek rondom de invoering van Passend Onderwijs in Nederland en landen binnen Europa, de rol van de leerkracht en Handelingsgericht Werken kan Passend Onderwijs op zo'n manier worden uitgevoerd op de Damiaanschool dat het leerkrachten meer directe en dagelijkse hulp biedt.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk