De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werken vanuit kracht

een waarderend actieonderzoek als begeleider van leerkrachten in de zoektocht naar de passende remediëringsvormen

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Werken vanuit kracht

een waarderend actieonderzoek als begeleider van leerkrachten in de zoektocht naar de passende remediëringsvormen

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkgericht actie-onderzoek situeert zich in een Vlaamse secundaire school binnen de derde graad Verzorging en zevende jaren Kinderzorg en Thuis- en Bejaardenzorg.

Het leerkrachten- en stagebegeleidingsteam ervaart de laatste jaren meer ondersteuningsnood en leervertraging bij de leerlingen, voornamelijk wat praktijkgerichte vakken en stage betreft. Gezien het doel nog steeds is om elke leerling het diploma te laten behalen, waarbij het competentieprofiel volgens Derks en Derks (2012) bereikt moet worden om in de zorg te kunnen werken, is aangepaste remediëring noodzakelijk.

Via waarderend onderzoek of Appreciative Inquiry (Cooperrider & Fry, 2020; De Vlaming, 2015) ben ik georganiseerd te werk gegaan met behulp van het ondersteuningsteam, bestaande uit zeven leerkrachten/stagebegeleiders. Door middel van focusgroep-interviews heb ik samen met het ondersteuningsteam gezocht naar een antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Hoe kan het 4D-model van AI mij, als begeleider van het ondersteuningsteam, helpen in de zoektocht naar passende remediëringsvormen?’.

Door het waarderende onderzoek of Appreciative Inquiry (Cooperrider & Fry, 2020; De Vlaming, 2015) heeft het onderzoeksproces vier belangrijke fasen doorlopen. Oplossingsgericht werken in plaats van probleemoplossend handelen is de kern van Appreciative Inquiry. In de eerste fase zocht ik naar reeds bestaande successen via een digitaal post-it systeem. Deze informatie legde de basis voor fase twee, waar dromen en wensen zijn geformuleerd over de remediëringsvormen die het ondersteuningsteam als meest ideaal en gezamenlijk toepasbaar zag. Daaruit is een toekomstperspectief, gelinkt aan de schoolvisie, gekozen. Tot slot is het ondersteuningsteam tot de eindconclusie gekomen waaruit concrete stappen worden ondernomen met betrekking tot de verdere uitwerking van de remediëringsvormen naar schooljaar 2022-2023. Tevens is in dit onderzoek mijn rol als waarderend begeleider besproken.

Als laatste worden er aanbevelingen genoteerd, vanuit dit onderzoek:
• Breder inzetten op oplossingsgericht handelen in plaats van probleemoplossend. Dit volgens het 4D-model van Appreciative Inquiry, door te starten vanuit bestaande successen en krachten om zo naar de gewenste toekomst te handelen
• Opvolging van de verticale doorstroming van gezamenlijk toepasbare remediëringsvormen binnen het vijfde, zesde en zevende jaar
• Het trachten te bekomen van vast ingeroosterde momenten voor remediëring in het uurrooster van de leerkrachten van het ondersteuningsteam
• Zeker behoud van de vlinderbegeleiding aanvragen, gezien de school zelf over deze uren beslist
• Verdere begeleiding van het ondersteuningsteam, met op regelmatige basis overleg tussen de verschillende leerjaren, zodoende de gezamenlijke visie te behouden, alsook de afbouw van de ondersteuning richting het zevende jaar te volbrengen

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2022-04-27
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk