De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Kindcentrum T. wil graag ervaring opdoen hoe leerkrachten van de onderzoeksschool spelend leren kunnen inzetten bij aanvankelijk lezen in groep 3. Tot op heden wordt spelend leren alleen toegepast in groep 1/2, waardoor de overgang naar groep 3 vrij abrupt is. Het kindcentrum streeft naar een soepelere overgang van 1/2 naar 3. Daarom is samen met de leerkrachten van groep 3 een pilot voor spelend leren ontwikkeld. Vervolgens is door de onderzoeker een observatieformulier ontwikkeld vanuit de theorie van Schipper (2011), Janssen-Vos (2006), Brouwers (2010) & Sagasser (2012) gericht op de kernbegrippen ‘open vragen stellen’, ‘betrokkenheid tonen’, ‘suggesties geven’, ‘nieuwe elementen en uitdagingen toevoegen en regels complexer maken’, ‘kinderen helpen hun rol te verwoorden’ en ‘nieuwe verbanden laten zien. Kort na de observaties is met iedere leerkracht een semigestructureerd interview gehouden waarin successen en knelpunten gericht op de rol van de leerkracht bespreekbaar werden gemaakt. In een groepsinterview zijn verbetermogelijkheden voor deze knelpunten in kaart gebracht. De resultaten en conclusies geven weer dat leerkrachten zich niet altijd bewust zijn van hun handelen en dat een aantal vaardigheden in de rol van de leerkracht extra aandacht behoeven. Verder willen de leerkrachten graag aan de slag gaan met een combinatie van spelend leren en werken in het werkboek. Een belangrijke aanbeveling is dat leerkrachten aan de slag moeten gaan met het zich eigen maken van de vaardigheden die belangrijk zijn in de rol van de leerkracht bij spelend leren. De onderzoeker heeft hiervoor een hulpwijzer ontworpen.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2019-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk